بررسی و خرید [با تخفیف] مجموعه 3 عددی قلاویز فرا مدل m10 سایز 10میلی متر اورجینال

قلاويزكاري به عملیاتی گفته می شود که طی آن در درون كي سوراخ استوانه ای دنده ایجاد می شود. برای انجام قلاويزكاري لازم است که ابتدا سوراخی در داخل قطعه ایجاد شود و سپس قلاویزها را به ترتیب پیش رو، میان رو و پس رو در داخل آن چرخانده تا شکل دندانه ها کامل شود. معمولاً قلاویز کاری برای ایجاد مهره های دنده مثلثي و راست گرد استفاده می شود. قلاویز پیش رو: این قلاویز با علامت یک خط (خط دایره ای شکل( روی بدنه مشخص می شود و حدود 55 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و باید ابتدا از این قلاویز استفاده شود. قلاویز میان رو: این قلاویز با علامت دو خط روی بدنه مشخص می شود و حدود 25 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و باید پس از قلاویز پیش رو استفاده شود. قلاویز پس رو: روی بدنه این قلاویز هیچ علامتی وجود ندارد و حدود 20 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و برای تکمیل کار از این قلاویز استفاده می شود.

دسته: , , ,
قلاويزكاري به عملیاتی گفته می شود که طی آن در درون كي سوراخ استوانه ای دنده ایجاد می شود. برای انجام قلاويزكاري لازم است که ابتدا سوراخی در داخل قطعه ایجاد شود و سپس قلاویزها را به ترتیب پیش رو، میان رو و پس رو در داخل آن چرخانده تا شکل دندانه ها کامل شود. معمولاً قلاویز کاری برای ایجاد مهره های دنده مثلثي و راست گرد استفاده می شود. قلاویز پیش رو: این قلاویز با علامت یک خط (خط دایره ای شکل( روی بدنه مشخص می شود و حدود 55 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و باید ابتدا از این قلاویز استفاده شود. قلاویز میان رو: این قلاویز با علامت دو خط روی بدنه مشخص می شود و حدود 25 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و باید پس از قلاویز پیش رو استفاده شود. قلاویز پس رو: روی بدنه این قلاویز هیچ علامتی وجود ندارد و حدود 20 درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و برای تکمیل کار از این قلاویز استفاده می شود.

برند

فرا

دکمه بازگشت به بالا