بررسی و خرید [با تخفیف] فیلتر رطوبت گیر مدل tornado اورجینال

کمپرسورهوا برای به حرکت درآوردن ابزار پنوماتیک اقدام به فشرده سازی هوا و سپس آزادسازی انرژی لازم از طریق این هوای فشرده می کند. در طی این فرایند، آلودگی های خارجی مانند بخار آب ، روغن، ریزگردها و… نیز وارد دستگاه می شود. این آلودگی ها عامل کاهش طول عمرو زنگ زدگی در دستگاه هستند . بنا براین برای جلوگیری از ورود این آلودگی های خارجی استفاده از فیلتر رطوبت گیر هوا در کمپرسور امری بدیهی است. فیلتر رطوبت گیر کمپرسور هوا با فیلتر کردن مناسب هوای دستگاه طول عمر آن را بالا برده و با جلوگیری از ورود ذرات ، مواد جامد سنگین ، آب و رطوبت باعث عدم زنگ زدگی و تخریب های ناشی از این موارد در سیستم شود

کمپرسورهوا برای به حرکت درآوردن ابزار پنوماتیک اقدام به فشرده سازی هوا و سپس آزادسازی انرژی لازم از طریق این هوای فشرده می کند. در طی این فرایند، آلودگی های خارجی مانند بخار آب ، روغن، ریزگردها و… نیز وارد دستگاه می شود. این آلودگی ها عامل کاهش طول عمرو زنگ زدگی در دستگاه هستند . بنا براین برای جلوگیری از ورود این آلودگی های خارجی استفاده از فیلتر رطوبت گیر هوا در کمپرسور امری بدیهی است. فیلتر رطوبت گیر کمپرسور هوا با فیلتر کردن مناسب هوای دستگاه طول عمر آن را بالا برده و با جلوگیری از ورود ذرات ، مواد جامد سنگین ، آب و رطوبت باعث عدم زنگ زدگی و تخریب های ناشی از این موارد در سیستم شود

برند

متفرقه

دکمه بازگشت به بالا