بررسی و خرید [با تخفیف] رنج مقاومت 5 درصد مدل 1/4 بسته 30 عددی اورجینال

مقاومت ها از اجزای جدایی ناپذیر همه ی پروژه های ااکترونیکی محسوب میشوند. این قطعات پرکاربرد بسته به مورد استفاده میتوانند نقش تعیین کننده برای استفاده از حداکثر توان بعضی بخش ها و یا کنترل و جلوگیری از سوختن و موارد مشابه برای قطعات دیگر شوند. از این رو مقادیر مختلفی از مقاومت ها همواره برای موارد مختلف مورد نیاز است. این پک کاربردی میتواند نیاز شمارا برای مقاومت های مورد نیاز در حین کار برطرف نماید.

مقاومت ها از اجزای جدایی ناپذیر همه ی پروژه های ااکترونیکی محسوب میشوند. این قطعات پرکاربرد بسته به مورد استفاده میتوانند نقش تعیین کننده برای استفاده از حداکثر توان بعضی بخش ها و یا کنترل و جلوگیری از سوختن و موارد مشابه برای قطعات دیگر شوند. از این رو مقادیر مختلفی از مقاومت ها همواره برای موارد مختلف مورد نیاز است. این پک کاربردی میتواند نیاز شمارا برای مقاومت های مورد نیاز در حین کار برطرف نماید.

برند

متفرقه

دکمه بازگشت به بالا