دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای 2021

دانلود بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای 2021

دانلود بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای 2021

لینک دانلود محصول

بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

 

چكیده :

هدف این پژوهش بررسی عواملی بود كه دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها را ه های تقویت آن را یافته وشوق و رغبت آنان را سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد كه با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حر فه ای راه خود كفایی كشور سریع تر طی می شود.

برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردید كه عبارت از : 1-بین نوع  شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه  وجود دارد؟

2- دانش آموزانی كه در ترم اول  ودوم سال گذشته در كلاس اول از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بوده اند كمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه فنی گرایش دارند .

3- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد .

4- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .

5- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .

6- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های  هنرستانی تاًثیر دارد .

7- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیر ستان در انتخاب رشته های هنر ستانی تاًثیر دارد .

8- بین امكان ورود به مقطع فوق دیپلم  (دیپلم )و گرایش نو جوانان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد .

9- آسانی ورود به بازار كار در انتخاب رشته های هنر ستانی موًثر است

جامعه آماری عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه ای ،كه از این تعداد 120 نفر با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی چند مر حله ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه ای كه محقق ساخته ، تشكیل می داد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت  نتایج نشان داد كه :

– اكثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های كارگر و كشاورز و تعدادی نیز از خانو ده های فر هنگی و كار مندی می باشد .

 –  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایین و متو سط قرار دارد .

–      میزان تحصیلات پدر و مادر در سطح پایین  می باشد و تعدادی نیز متوسط می باشند .

–      علاقه و رغبت شخصی این محصلین تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .

–      دانش آموزان فوق اكثراض دارای علاقه به كار های دستی بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .

 – تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاًثیر ضعیفی داشته است .

تقلید در انتجاب رشته نقش داشته است .

–      آنان تصور می كنند ،كه نسبت به رشته های نظری راحت تر می توانند وارد مقطع كاردانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاًثیر دا شته است .

به تصور آنان راحت تر می توانند جذب بازار كار شوند .

 

 

فهرست:

فصل اول: كلیات

چكیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعارف عملیاتی متغیر های تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه

پژوهش

ادبیات تحقیق

سیر تحول آموزشی فنی و حرفه ای در ایران

دوره متوسطه فنی و حرفه ای (نظام فعلی)در حال اجرا

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای

با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و كار و دانش

برنامه تحصیلات حرفه ای:

كمك به هر محصل در آماده شدن برای یك شاخه

نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

 ابزار پژوهش

طرح پژوهش

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

ابزار پژوهش

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

پیشنهادی تحقیق

فهرست منابع

دانلود بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا