دانلود پاورپوینت

دانلود نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 2021

دانلود نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 2021

دانلود نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 2021

لینک دانلود محصول

نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 

“ نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”. 2

“ تعریف شركت دولتی ”. 3

اهمیت و نقش شركتهای دولتی : 3

اساسنامه شركت دولتی : 6

اركان شركت دولتی : 6

وظایف مجمع عمومی : 7

“ وظایف هیئت مدیره ” : 8

“ شكل تشكیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ 9

2ـ شركتهای سهامی دولتی ـ 10

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ 11

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”. 12

“ قیمت تمام شده ” : 19

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ 22

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ 23

“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ 23

جمع مواد مصرفی ـ 24

“ حقوق ومزایای كارشناسان خارجی” ـ 25

“ لوازم یدكی و ابزار كار ”ـ 27

“ آب برق و سوخت ”ـ 27

انواع بودجه شركتهای دولتی. 28

بودجه جامع. 29

فهرست منابع بودجه نقدی : 30

در رابطه با اخذ وام : 32

اوراق قرضه یا اوراق مشاركت : 32

ب ـ بودجه مالی ـ : 33

“ تهیه و تنظیم بودجه در بانكها ”. 35

“ مسئول بودجه بانك ”. 36

دانلود نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا