دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده – تراشه PIC 2021

دانلود پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده – تراشه PIC 2021

دانلود پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده – تراشه PIC 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده-تراشه PIC

 

قسمتی از متن : 
مقدمه
با توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت هايي كه ميكروكنترلرهاي خانواده ي MCS51 ايجاد مي كرد،شركت  Microchipنسل جديدي از ميكروكنترلرها به عنوان PIC به بازار عرضه كرد.با توجه به قابليت بسيار زياد اين ميكروكنترلرها،به سرعت مورد استقبال قرار گرفت وتحول بزرگي در استفاده از ميكروكنترلرها ايجاد كرد.
با ارائه نسل جديد ميكروكنترلرها توسط  شركت ميكروچيپ،برنامه نويسي ميكرو وارد مرحله جديدي شد و روشهاي سنتي برچيده شد-به اين ترتيب ديگر نيازي نيست براي ارسال اطلاعات به LCD  زير برنامه اي فراخواني شود بلكه فقط با استفاده از يك دستور LCDOUT اطلاعات وفرمان ها به LCD منتقل مي شود.
همچنين براي خواندن ورودي آنالوگ ديگر لازم نيست زير برنامه اي نوشته شود ودر آن بارها رجيسترهاي مختلف را چك كنيم و بسياري از وقت و انرژي خود را صرف كنيم بلكه فقط با استفاده از دستور ADCIN مستقيما ورودي آنالوگ را در يك متغير ميريزيم،همه اين قابليت ها به مدد استفاده از زبان سطح بالا ايجاد مي شود.
بدين صورت كه بسياري از زير برنامه هاي متداول از قبيل :نوشتن در LCD وخواندن ورودي آنالوگ وتوليد موج DTMF وشمردن فركانس روي هر پين و نوشتن و خواندن حافظه و ارتباطات سريال وتأخير به مدت طولاني و… توسط شركت ميكروچيپ به صورت يك تابع يا دستور مشابه با دستورات Basic  يا C ارائه شده است كه باعث مي شود هم تعداد خطوط برنامه كاهش يابد وهم برنامه نويس از سردر گمي رهايي يابد
New Powerful Products 
Can control          pic 18f458
Motor control          ds pic 30f2010
Power conversion    ds pic 30f5015
Sensor controller     ds pic 30f3012
Radio frequency       rf pic 12f675
Nanowatt microcontroller
Digital signal control 
انواع حافظه
Rom Memory
توسط كارخانه برنامه ريزي ميشود،با قطع برق اطلاعات از بين نميرود،فقط يك بار برنامه ريزي ميشود.
Eprom Memory
توسط دستگاه پروگرام  برنامه ريزي ميشود.با قرار دادن زير اشعه ماوراء بنفش پاك ميشود،به تعداد دفعات محدود مي تواند پر و خالي شود،با قطع برق اطلاعات از بين نمي رود،كل حافظه را بايد يكجا پر كرد.
Eeprom Memory
كم مصرف،سرعت زياد،مي توان حافظه را بايت بايت برنامه نويسي كرد،به كمك ميكرو كنترلرها يا پروگرامر برنامه ريزي مي شود،اين حافظه را مي توان RAM باطري دار در نظر گرفت.
Flash Rom Memory
كم مصرف،سرعت زياد،كل حافظه را بايد يكجا پر كرد و نمي توان بايت بايت آن را به دلخواه برنامه ريزي كرد،به كمك پروگرام برنامه ريزي مي شود.
RAM
براي ذخيره اطلاعات به صورت موقت به كار ميرود و با قطع برق اطلاعات از بين ميرود،ميتوان هر بايت يا هر بيت را جداگانه برنامه ريزي كرد.

فهرست مطالب :
سمينار درس ريزپردازنده
مقدمه
PIC ها از نظر تعداد پايه
IN CIRCUIT DEBUGGING
انواع حافظه
معماري PIC ها
بلاك حافظه داخلي PICها
 ها از لحاظ نوع Program Memory
PIC16F84
منابع وقفه
Code Protection
Pull Up در PIC ها
اسيلاتورها
نرم افزارهاي مربوط به PIC
سيمولاتور
امولاتور
برنامه نويسي به زبان اسمبلي
صفحه بندي حافظه برنامه
فضاي Stack
مثال آدرس دهي غير مستقيم
ثبات هاي TRIS و PORT
OPTION_REG Register
INTCON Register

دانلود پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده – تراشه PIC 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا