دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان 2021

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان 2021

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان 2021

لینک دانلود محصول

با توجه به برخورد جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین كشور‌ها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل عدیده‌ای از این قبیل نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع‌تر و دقیقتر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است. (كفایت، 1372).

تورنس (1959) استدلال می‌كند كه تصاویر آگاه و ناخودآگاه از آینده، نیروی محرك مهمی در پس دستاوردهای آینده‌اند. تصاویر مثبت آینده، نیروی پر توان مغناطیسی هستند كه ما را به تحرك واداشته‌اند و به ما انرژی لازم را برای حركت به پیش به سوی امكانات، راه‌حلها و دستاوردهای خلاقی و جدیدی می‌دهند از طرفی برای آنكه بتوانیم قدرت تصور خود را افزایش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق كنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم. چه نیاز به به خلاقیت اجتناب ناپذیر است، بنابراین در این دنیای پیچیده كنونی كه در هر رقابتهای بسیار فشرده جوامع مبتكر و مختلف برای دستیابی به جدیدترین تكنولوژی و منابع قدرت هستیم. افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو و جدید همانند گرانبهاترین سرمایه‌ها از جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هستند.

فهرست مطالب

فصل اول    4
مقدمه    5
بیان مسئله :    9
ضرورت و اهمیت تحقیق :    10
فصل دوم پیشینه تحقیق    13
پیشینه تحقیق    14
تعریف خلاقیت    17
مفهوم خلاقیت    20
نظریه های مربوط به خلاقیت:    23
خلاقیت معمولی و خارق العاده:    27
چه چیزی خلاقیت نیست؟    28
تفكر خلاق:    31
فرآیند خلاق:    32
عوامل موثر در خلاقیت:    35
عواملی كه مانع خلاقیت می شود:    42
روشهای پرورش خلاقیت:    44
ویژگی های كودكان خلاق:    50
اشكال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در كودكان:    56
شیوه های ارتباط والدین با فرزندان:    58
الگوی شفیر:    61
1- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر):    62
2- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر):    62
3- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر):    63
4- والدین مسامحه كار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر):    64
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان:    65
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد:    66
نیل به دستاورد – نه نمره    69
والدین فعال و مستقل:    70
قدردانی از خلاقیت:    70
تصور ذهنی از آینده:    71
شوخ طبعی:    72
اصول تورنس    72
شیوه های فرزندپروری:    74
فصل سوم    81
مقدمه:    82
نمونه آماری:    82
روش آماری:    83
ابزار تحقیق:    84
ابزار تحقیق:    84
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری:    84
پایایی و اعتبار آزمون:    85
آزمون سنجش خلاقیت:    87
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها    89

دانلود بررسی تأثیر سبكهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا