دانلود پاورپوینت

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) 2021

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) 2021

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

هدف:سنجش میزان مقابله مذهبی فرد در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی

این مقیاس توسط پارگامنت (2000)، ساخته شده و شامل 100 پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس 100 ماده آزمون و 17 زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه 14 سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است.

منبع

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا