دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت‌بندی طرحهای آب و فاضلاب 2021

دانلود پاورپوینت طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت‌بندی طرحهای آب و فاضلاب 2021

دانلود پاورپوینت طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت‌بندی طرحهای آب و فاضلاب 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت‌بندی طرحهای آب و فاضلاب


§مقدمه

بی شك طرح‌های آب و فاضلاب از زیر ساخت‌های اساسی توسعه هر كشوری به شمار می‌رود. هرچند سازمان‌های جهانی همچون WHO و دیگر ارگان‌های بین‌المللی ، سال 1990 – 1980 را دهه تأمین آب سالم و بهسازی محیط ، جهت دستیابی همه مردم به آب سالم و محیط سالم مطرح نمودند، لكن این طرح نتوانست به اهداف خود برسد و هنوز جمعیت قابل توجهی از مردم به آب سالم و تأسیسات جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب ، دسترسی ندارند.

درتصمیم‌گیری برای انجام طرح‌های تأمین و توزیع آب سالم باید به عواملی همچون ، پوشش جمعیتی ، وجود منابع آب مناسب از نظر كمی و كیفی ، وجود نیروی انسانی ماهر و كارآمد ، موقعیت سیاسی اقتصادی منطقه به همراه چشم انداز توسعه ، میزان اعتبارات ، امكان استفاده از پتانسیل های موجود منطقه‌ای و محلی ، بازیافت سرمایه و بسیاری از فاكتورهای دیگر توجه نمود .


طرح اولویت‌بندی انجام مطالعات طرح های آب و فاضلاب در راستای برنامه‌های توسعه ملی مورد توجه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور قرار گرفته است . این طرح در راستای برنامه‌های توسعه ملی و چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انجام مطالعات طرح های آب و فاضلاب در استان‌های مختلف كشور را براساس مبانی علمی و نیازهای واقعی ، اولویت بندی نماید. انجام این امر ، تامین اعتبارات را تسهیل نموده و مبنای مناسبی برای توزیع عادلانه آن خواهد بود .


§اهداف

تدوین شناسنامه جامع آب شهری

تدوین پرسشنامه های جامع آب شهری و تكمیل آن توسط آبفای استان ها

üتعیین معیارهای نیاز سنجی و اولویت بندی شهر های كشور ، به منظور توسعه و یا نوسازی تاسیسات 

اولویت بندی و نیاز سنجی شهرهای كشور و تعیین گروههای اولویت بندی

ارائه راهكارها و برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت متناسب با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

تدوین مكانیسم و شیوه های نظارت بر پیاده سازی و اجرای دقیق برنامه


§ مواد و روش ها

تشكیل كمیته كارشناسی آب شهری

مدیر پروژه

سرپرست فنی طرح

رابطین شهرها

مشاورین علمی

برنامه نویس


دانلود پاورپوینت طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت‌بندی طرحهای آب و فاضلاب 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا