دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ستیر 2021

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ستیر 2021

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ستیر 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت خانواده درمانی ستیر

 

فهرست مطالب:

خانواده درماني

تجربه نگری/انسانگرایی رویکردی مبتنی

خانواده درمانی ستیر:«درمانی ارتباطی

نقشهای خانوادگی و سبکهای پیام رسانی

رشد و کمال فردی

اصول مورد نظر ستیر در نقشه خانوادگی

نظريه ارتباطي ستير

دو جهان بینی از دیدگاه ستیر

رفتار مختل ناشی از نارسایی فرایند رشد و کمال

راهبردهای ستیر برای تقویت ارزش شخصی و پیام رسانی همخوان

تکنیک بازسازی خانواده

خانواده آشفته و بالنده

فنون درمانی ستیر

تکنیکهای ستیر در جلسات درمان

 

بخشی از متن پاورپوینت :

تجربه نگری/انسانگرایی رویکردی مبتنی

تجربه        
 خودانگیختگی
رویارویی
تاکید بر اینجا و اکنون
رشد و کمال

خانواده درمانی ستیر:«درمانی ارتباطی

به اعتقاد ستیر :    

نادرست اعضای خانواده ناشی از عزت نفس ضعیف اعضای خانواده

ارتباط و اختلال عملکرد خانواده ناشی از ارتباط نادرست اعضای خانواده

نقشهای خانوادگی و سبکهای پیام رسانی

سرزنشگر،خرده گیر و سلطه گر)با احساس درونی پوچی و ناموفق)

آرام کننده با اعمالی ضعیف،محتاط و متواضع (با احساس درونی بی ارزشی)

ابرمعقول،عدم بروز عواطف ،آرام و خونسرد(با احساس درونی آسیب پذیری)

بی ربط گو،ناتوان در برقراری ارتباطی همسو با موضوع(با احساس درونی بی اهمیتی)

همخوان،ارسال بیام  واقعی و صادقانه(با احساس درونی عزت نفس)…

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ستیر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا