دانلود پاورپوینت

دانلود مهارت سیاسی (ترجمه فارسی) 2021

دانلود مهارت سیاسی (ترجمه فارسی) 2021

دانلود مهارت سیاسی (ترجمه فارسی) 2021

لینک دانلود محصول

مهارت سیاسی (ترجمه فارسی)
نمونه ترجمه

مهارت سیاسی، به «توانایی برای درک دیگران در محل کار و استفاده از دانش برای نفوذ به دیگران برای عمل کردن در راهی که موجب بهبود اهداف سازمانی و تک تک افراد میشود» اشاره میکند (فریس و همکاران، 2005b، ص 7). همانطور که قبلا گفته شده مهارت سیاسی یک ضرورت در محیط  پویای فعلی برای پیشبرد برنامه های کارکنان و سازمان است، بدین سبب سیاست جزء لاینفک  هر سازمان است که در آن افراد با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات، به اشتراک گذاری مقدار محدودی از منابع و به دست آوردن قدرت بیشتر تعامل دارند (ویگودا، 2003). مدیران سیاسی ماهر کسانی هستند که انتظار تجربه مقاومت در برابر تلاش ها برای انجام کارها دارند، اما بااینحال آن به صورت یک ابتکار نگه داشته و با دقت طرح انتخاب شده و راهی است که تمایل به تولید دارد. ………………..

دانلود مهارت سیاسی (ترجمه فارسی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا