دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت راه های شریانی درجه 1 2021

دانلود پاورپوینت راه های شریانی درجه 1 2021

دانلود پاورپوینت راه های شریانی درجه 1 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت راه های شریانی درجه 1مقدمات- تعریف ها

راه شریانی

راهی است که در طراحی و بهره برداری ازآن به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می دهند. برای رعایت این برتری عبور پیاده ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود.

 راه شریانی درجه یک

برتری جابجایی وسایل نقلیه موتوری

تنظیم عبور پیاده ها از عرض راه

عملکرد برون شهری


آزادراه

 جدا بودن ترافیک دو طرف

 بدون وقفه بودن جریان ترافیک

بزرگراه

جدا بودن ترافیک دو طرف

پیوسته بودن جریان ترافیک در طول های قابل ملاحظه

دارای تعداد معدودی تقاطع همسطح به شرط زیاد بودن فاصله تقاطع ها از یکدیگر


عملکرد راههای شریانی درجه1

فراهم کردن ارتباط سریع بین مناطق دور از هم در شهرهای بزرگ

اتصال شبکه راههای درون شهری به شبکه راههای برون شهری

استفاده برای سفرهای کوتاه شهری

 ضرورت راه های شریانی درجه ا

ارتباط دادن مناطق مختلف شهرهای بزرگ به یکدیگر و به شبکه راههای برون شهری

ارتباط دادن شهرها و شهرک های مجاور هم به یکدیگر و به مراکز صنعتی و پایانه ها

ارتباط دادن شهرهای متوسط و کوچک به شبکه راه های برون شهری

دانلود پاورپوینت راه های شریانی درجه 1 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا