دانلود پاورپوینت

دانلود پیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 2021

لینک دانلود محصول

پیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

-2-تعریف و مفهوم گردشگری………………. 19

2-2-توریست…………………………… 19

3-2-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی……… 19

4-2-مفهوم بافت قدیم شهری………………. 20

5-2-تعریف انواع بافت………………….. 20

6-2-نظریه های گردشگری در ایران و جهان…… 21

7-2-نگرش ها و دیدگاهها در موردبافت قدیم…. 22

7-2-1-نگرش موزه ای……………………. 22

7-2-2-نگرش سلولی……………………… 23

7-2-3-نگرش ارگانیستی(ارگانیکی)…………. 24

8-2- مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم…… 25

8-2-1-نظریه اوژن ویوله سودو……………. 25

8-2-2-نظریه جان راسکین………………… 25

8-2-3-نظریه محافظه کاران………………. 25

8-2-4-نظریه رادیکال…………………… 26

8-2-5-نظریه عقلانی…………………….. 26

9-2-صنعت گردشگری در جهان………………. 26

10-2-اولویت های گردشگری و گردشگرها در ایران 27

11-2-تجارب جهانی در مورد بافت قدیم……… 28

11-2-1-کشور ایتالیا…………………… 29

12-2-تجارب ایرانی در مورد بافت قدیم…….. 29

12-2-1-بافت یزد………………………. 29

12-2-12-تجربه منطقه 12 تهران……………. 29

13-2-جایگاه ایران در گردشگری جهانی……… 30

14-2-بافت قدیمی شهرهای ایران…………… 30

15-2-توسعه درون شهری………………….. 31

16-2-انواع گردشگری……………………. 31

17-2-جاذبه های گردشگری………………… 32

18-2 گردشگری و توسعه پایدار……………. 32

19-2-موانع اجتماعی و خدماتی،اجرایی در بخش گردشگری   34

20-2-تأثیرات اقتصادی-اجتماعی توریسم(توریسم و ایجاد اشتغال)   34

21-2-شهرهای خشک ایران و قابلیت های توریستی آن   35

22-2-نومونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی-اسلامی 35

22-2-1-مسجد………………………….. 35

22-2-2-بازار…………………………. 37

22-2-3-ارگ و بارو…………………….. 38

22-2-4-کاروانسراها……………………. 39

22-2-5-محله ها……………………….. 40

22-2-6-آب انبارها…………………….. 40

23-2-بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز……………………………. 41

24-2-شناخت عناصر، ومحوطه های با ارزش تاریخی-فرهنگی،کالبدی-مذهبی……………………………………. 42

25-2-تدقیق اهداف کلی ساماندهی و مداخله در بافت قدیم 43

26-2-نقاط­ضعف و راهکارهای احیاء بافت قدیم… 45

27-2-روش های مرمت شهری………………… 45

28-2-نقاط ضعف………………………… 46

29-2-راهکارها جهت تجدید حیات و باز زنده سازی 46

30-2-گردشگری شهری و آثار آن بر سیما و فضای شهری 47

31-2-ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های قدیمی 50

32-2-بافت قدیمی فرهنگ نامه آموختنی یا واژگان دور ریختنی 53

33-2-اجزا و عناصر شهری بافت قدیمی………. 54

33-2-1-چگونگی تغییر و تحولات بافت قدیم…… 57

34-2-مدلSWOT ……………………….. 59

 

 

-2 تعریف و مفهوم گردشگری:

گردشگری یا توریسم را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند . که اصلی ترین و علمی ترین آن به صورت زیر است : در تعریف فنی از طرف سازمان جهانی گردشگری (WTO) گردشگری را از ابعاد مختلف، بر اساس تمایز در رویکرد به مکان بازدید، به صورت زیر تعریف کرده است:

*گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت،کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آن جا اقامت می­کنند.(سقایی،پاپلی یزدی،1385،ص 12)

*و اما تعریفی که از سوی اریک کوهن پیشنهاد شده است گردشگر را این طور تعریف کرده است:” یک مسافر داوطلب و موقت که به امید لذت بردن از یک تجربه متنوع و تازه طی یک سفر طولانی و اغلب غیر قابل تکراری به مسافرت می پردازد.”(ارمغان، 1386، صص24 و25)

*به عقیده swarboke ؛ توریسم امروزه به عنوان ابزاری است که برای توسعه کشورهای در حال توسعه مطرح می شود تا جایی که دوکات dekudt از آن به عنوان گذرنامه توسعه کشورها یاد می کند. (ارمغان، 1386،صص25)

*به عقیده کاسترز؛ جهانگردی دانشی است چند رشته ای در صورتی که بدون انجام تجزیه و تحلیل های سیاسی دقیق توسعه و تکامل یابد، قطعاً کامل نخواهد شد. (ارمغان، 1386، صص25)

*در فرهنگ لغات فارسی، گردشگری را چنین تعریف کرده اند؛ در اقطارعالم سفر کردن و شناخت؛ مسافرت برای تفریح و سرگرمی؛ و سفری که درآن مسافر به مقصدی می رود و سپس به محل سکونت خود باز
می­گردد.(الوانی،دهشتی، 1373،ص18)

2-2 توریست:

شخصی است که به دلایل قانونی غیر از مهاجرت به کشور وارد می شود و در آنجا دست کم بیش از 24 ساعت و حداکثر یک سال اقامت می کند. .(رضوانی، 1381،صص17 و 18)

3-2 تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی:

بافت فرسوده شهری در ادبیات انگلیسی معادل اصطلاح Inner city می باشد که عمدتاً با آنچه ما از زمان ، بافت قدیمی نام می بریم، برابر است. در مدل منطقه بندی ارائه شده توسط جامعه شناسان مکتب شیکاگو در سال 1920 Inner city عمدتاً با ویژگی های زیر تعریف شده است: 1) منطقه پذیرای مهاجرین جدید به شهر که از آنجا تلاش خود را برای بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده و سپس از آنجا به طرف حومه ها حرکت می کند. 2) منطقه تحول؛ Agene interansition منطقه ای که ساکنان آن یا در آنجا زودگذرند یا اعضای پایین ترین گروههای اجتماعی و گروههای اقتصادی راکد و غیر قابل حرکت                    می باشند.(عظیمی،1388،ص630)

از دیدگاه سازمان میراث فرهنگی آن قسمت از شهر که حدود صد سال یا بیشتر قدمت داشته باشد، بافت تاریخی نامیده می شود.(طاسیان،1383، ص7)

دانلود پیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا