دانلود پاورپوینت

دانلود وب سایت مدرسه 2021

دانلود وب سایت مدرسه 2021

دانلود وب سایت مدرسه 2021

لینک دانلود محصول

وب سایت مدرسه

 

ASP.NETنسل بعدی Active Server Pagesیا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………….. 5

1)فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET, SQL SERVER….. 16

1-1) آشنائی با ASP.NET………………………….. 17

2-1) ویژگیهای ASP.NET…………………………… 17

3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET……………… 18

4-1) ابزارهای ASP.NET…………………………… 18

5-1)مقایسه ASP.NETو ASP کلاسیک…………………… 19

6-1)چرا به.NETاحتیاج داریم؟……………………. 19

7-1)معرفی اولیه VB.NET…………………………… 20

8-1)نصبVB.NET………………………………………….. 22

9-1)چگونگی نصبIIS ……………………………………. 25

10-1) جزئیات IIS …………………………………….. 26

11-1)مدیریتIIS ………………………………….. 28

2-1) معرفی SQL SERVER……………………………… 29

1-2-1)Relation Database………………………………. 29

2-2-1)Replication Services………………………………. 29

3-2-1) Analysis Services……………………………… 29

4-2-1)Reporting Service ……………………………. 29

5-2-1)Management Tools……………………………….. 29

6-2-1)بررسی امكانات و كاراییSQL SERVER ……………… 30

7-2-1)ADO.NET ……………………………………… 31

8-2-1) سرویس اعلان (Notification)……………………. 32

9-2-1)سرویس گزارش‌ گیری………………………… 33

10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان………………. 33

11-2-1) تكنولوژی XML ………………………….. 34

12-2-1)Isolation Level…………………………………. 35

13-2-1) باز هم .NET………………………….. 36

2) فصل دوم ………………………………….. 38

1-2) تجزیه و تحلیل سیستم ( SDLC‌)………………… 39

2-2) فاز اول : Planning…………………………. 39

1-2-2)Project Initiation……………………………… 39

2-2-2)Identifying Business Values………………………… 39

3-2-2)System Requests……………………………. 39

4-2-2)Feasibility Analysis…………………………… 40

5-2-2) Approral Comittlee………………………………. 40

6-2-2)Project Management………………………….. 41

3-2) فاز دوم : Analysis………………………….. 41

1-3-2) Analysing Strategy…………………………… 41

2-3-2) System Requriment gathering……………………….. 41

3-3-2) System Proposal……………………………….. 41

4-2) فاز سوم :Design ………………………….. 42

1-4-2 )Design strategy…………………………….. 42

2-4-2 ) Design Architecture………………………….. 42

3-4-2)Database………………………………… 42

4-4-2 )System Specification…………………………. 48

5-2) فاز چهارم :Emplementation……………………. 48

1-5-2)System Contruction and Test ……………………… 48

2-5-2) System instakation……………………………… 48

3-5-2) Support and maintannce Plan………………………. 48

6-2) ارتباطات جداول(Relationship)………………….. 49

1-6-2) نمودارهای Activity Diagram ,Class Diagram , Use case……. 51

2-6-2) Class Diagram مدرسه ………………………….. 51

3-6-2)Use Case Diagramثبت نام عضو یا دانش آموز…….. 52

4-6-2)Use Case Diagram جستجو دانش آموز…………….. 53

5-6-2) Activity Diagramثبت نام عضو جدید……………… 54

6-6-2)Activity Diagram جستجو عضو جدید……………….. 55

7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه……………… 56

1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی56

2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین……………. 56

3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی…. 57

4-7-2) از قافله عقب نمانیم……………………… 57

5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو……….. 58

6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان……………………. 58

3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)…………….. 59

1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class………. 60

2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (.. 66

3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login………………. 69

4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main……………… 73

5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران(Teacher (………… 75

6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas……… 79

7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass…… 80

8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher… 81

9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture………. 82

10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator…….. 83

11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat…………. 86

12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student………. 89

13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme………. 92

94…………………………………………………………………………………….. Stoder Procedure-2-3)

2-2-3)مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها… 94

3-2-3)نحوه ایجاد Stored procedureدر بانک اطلا عاتی SQL.. 94

4-2-3)استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96

5-2-3)استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97

6-2-3)استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)97

7-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)……………………………………………. 98

8-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98

9-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent)………………………… 99

10-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher)…………………………………. 99

11-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))

( deleteusers)…………………………………. 100

12-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)…………………………………………… 101

13-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)…………………………………. 102

14-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )…………………………………………… 103

15-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan)…………………………………………… 103

16-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)………………………………….. 104

17-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)………………………………….. 105

18-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )………………………………….. 106

19-2-3)استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )……………………………… 108

20-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )………………………………………….. 109

4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه… 110

5)نتیجه گیری……………………………….. 126

1-5) معایب سیستم دستی……………………….. 126

2-5) مزایای سیستم مكانیزه…………………… 126

منابع و مأ خذ ……………………………… 128

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 (نصب IIS )…………………………….. 26

شکل 2-1 ( جزئیات IIS )…………………………. 27

شکل 3-1 (مدیریت IIS(…………………………… 28

شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)………………. 43

شکل 5-2 (Relationship 1 )…………………………. 49

شکل 6-2( Relationship 2)………………………….. 50

شکل 7-2((Class Diagram…………………………… 51

شکل 8-2Use Case Diagram))………………………… 52

شکل 9-2 (Use Case Diagram)………………………… 53

شکل 10-2Activity Diagram))…………………………. 54

شکل 11-2Activity Diagram))…………………………. 55

شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure…………….. 94

شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)…………………… 95

شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )…………….. 95

شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)………………….. 111

شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)……………………. 112

شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)…………………… 113

شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)……………………… 114

شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)……………………. 115

شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)……………… 116

شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)………………….. 117

شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)…………………. 118

شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)…………………….. 119

شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)…………………… 120

شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)………………. 121

شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)………….. 122

شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)………………… 122

شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)……………… 123

شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)………………….. 124

شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)…………………… 125

 

فهرست جداول

جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )…………………… 42

جدول 2-2 ( Student)…………………………… 43

جدول 3- 2 (Teacher)…………………………… 44

جدول 4-2 (User)……………………………… 44

جدول 5-2 (Page)…………………………….. 45

جدول 6-2(Group) ……………………………. 45

جدول 7-2((Job……………………………… 46

جدول 8-2(Composit)…………………………… 46

جدول 9-2 (Class)…………………………….. 47

جدول 10-2(Nazarat)…………………………. 47

جدول 11-2 (Sokhan)…………………………… 47

دانلود وب سایت مدرسه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا