دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری 2021

دانلود پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری 2021

دانلود پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری ۹۸ اسلاید

 

فهرست مطالب

روشنایی طبیعی
ماهیت نور طبیعی
طراحی روشنایی طبیعی
نور بدون گرما
نور طبیعی خنک
نور طبیعی خنک بوسیله شیشه انتخابگر
اهداف روشنایی طبیعی
راهبرد های اصلی روشنایی طبیعی
راهبرد های اصلی روشنایی از پنجره ها
راهبرد های غلبه بر ویژگی های منفی در پنجره های معمولی
راهبرد های پیشرفته روشنایی حاصل از پنجره
مصالح شیشه ای در پنجره ها
نور گیری از بالا
راهبرد های مربوط به نور گیر سقفی
پنجره های صفه ای, مانیتور ها و نور انداز ها
تکنیک های خاص روشنایی طبیعی
سرمایش ایستا
استفاده تاریخی و بومی
سامانه سرمایش ایستا
سایه اندازی
سایه انداز های خارجی
جهت گیری سایه انداز
سایه انداز های متحرک
پیش آمدگی های افقی
دستورالعمل های طراحی برای پیش آمدگی های ثابت جنوبی
سایه اندازی بر فضاهای خارجی
سایه اندازها ی سنتی  
شیشه به عنوان عنصر سایه اندازی

سایه اندازهای داخلی
مزایای سایه اندازهای داخلی
نقایص سایه اندازهای داخلی
کرکره ونیزی
جداره حرارتی
دفع گرما
جذب گرما
انعکاس خورشیدی(ضریب انعکاس)
فشردگی, سطوح خارجی و برنامه ریزی حرارتی
مواد عایق کننده
انواع عایق های مورد استفاده در ساختمان ها
پانل های عایق بندی سازه ای
تاثیر عایق کنندگی ناشی از جرم حرارتی
ساختمان سازی درون زمین
نفوذ و تهویه
طرح پیشنهادی
سایت انتخابی
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
سایت پلان
نمای جنوبی
نمای غربی
نمای شمالی
نمای شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه جنوبی
تمهیدات اقلیمی جبهه شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه غربی

دانلود پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا