دانلود پاورپوینت

دانلود رانت و رانت خواری 2021

دانلود رانت و رانت خواری 2021

دانلود رانت و رانت خواری 2021

لینک دانلود محصول

رانت و رانت خواری


 فهرست

۱)    مقدمه          .۳
۲)    رانت چیست و چرا ایجاد می شود؟      .۴
۳)    رانت خواری      .۵
۴)    انواع رانت و مفاهیم آنها   ۷
۵)    تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست؟ کدام مقدم است؟    .۱۰
۶)    دولت،رانت،اقتصاد   . ۱۱
۷)    چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند؟    .۱۲
۸)    پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد    ۱۴
۹)    اقتصاد رانتی ایران،رقابت محوری      ۲۰
۱۰)    رانت اقتصادی   ۲۵
۱۱)    خطر مداخله ی دولت       ..۲۶
۱۲)    کنترل خطر     ۲۷
۱۳)    رانت های غیر مولد         ۲۹
۱۴)    درآمد      .۳۰
۱۵)    رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی     ۳۱
۱۶)    راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی   ..۳۳
۱۷)    نتیجه گیری              ۳۶
۱۸)    منابع     ۳۹
۱۹)    تصاویر             ۴۱و۴۰

مقدمه:

در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم ‏گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف کرده است. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.

باید گفت که فساد اقتصادى ـ سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده‏اى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالى، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مى‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و… جامعه را فرا مى‏گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پى آن است که با کالبد شکافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست‏هاى عملى در پاکسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

دانلود رانت و رانت خواری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا