دانلود پاورپوینت

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی 2021

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی 2021

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی 2021

لینک دانلود محصول

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی

 

پژوهش روش كاربرد،پژوهش كاربردی یا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهای ریاضی.آمار و الگوریتم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب برای بررسی نظام های پیچیده جهان واقعی و باهدف

ارتقا و بهینه سازی عملکرد صورت می گیرد. می توان OR را شكلی ازریاضیات كاربردی به شمار آورد.

 

فهرست:
۱ – پژوهش روش كاربرد دربافت
۲ – حوزه های كاربرد
۳ – جوامع شغلی
۴ – منشا و نام
۵ – نمونه ها
پژوهش روش كاربرد در بافت
معمولا اصطلاحات پژوهش روش كاربرد و دانش مدیریت به یك معنی به كار می روند.چنانچه بخواهیم بین این دو اصطلاح تفاوتی قائل شویم می توان گفت كه معمولا دانش مدیریت رابطه نزدیكتری با مسائل مدیریت مشاغل دارد.

همچنین پژوهش روش كاربرد با مهندسی صنعتی ارتباط نزدیك دارد.مهندسی صنعتی بیش از یك دیدگاه مهندسی را در بر می گیرد و معمولا مهندسان صنعتی شیوه های OR را به عنوان بخش عمده مجموعه ابزار خود در نظر می گیرند.برخی از ابزارهای ابتدایی كه مورد استفاده پژوهشگران روش كاربرد قرارمی گیرد عبارتند ازآمار،بهینه سازی ،نظریه گراف و شبیه سازی.به خاطر ماهیت محاسباتی این رشته ها،OR با دانش كامپیوترنیز در ارتباط است و معمولا پژوهشگران روش كاربرد از نرم افزارهایی استفاده می كنند كه توسط ایستگاه پردازشگر نوشته می شود.پژوهش روش كاربرد ازطریق توانایی آن در جهت ارتقاءكل سیستم متمایز می شود نه از طریق تمركز بر عنصرخاص.وقتی پژوهشگرروش كاربرد با مسئله جدیدی روبرو می شود

انتظار می رود كه با درنظرگرفتن ماهیت سیستم،اهدافی كه برای بهبود در نظرگرفته شده و محدودیت زمان و قدرت محاسبه مناسبترین شیوه را تعیین كند.به همین دلیل،عنصر انسانیOR بسیارمهم است.مانند سایر ابزارها،شیوه های OR به تنهایی قادر به حل مشكلات نمی باشد.
حوزه های كاربرد

نمونه هایی از كاربرد كه درآن پژوهش روش كاربردمورد استفاده قرار می گیردعبارتند از:
طراحی نقشه اولیه یك كارخانه برای روند مطلوب مواد

ایجاد شبكه ارتباطات دوربرد با قیمت پایین همزمان با گارانتی كیفیت خدمات درصورتی كه اتصالات ویژه خیلی شلوغ یا خراب باشند
تعیین مسیرهای اتوبوسهای مدرسه به گونه ای كه نیاز به كمترین مقدار اتوبوس باشد
تعیین نقشه اولیه چیپهای كامپیوتری به منظور كاهش زمان تولید(ودرنتیجه كاهش هزینه)
جوامع شغلی

اتحادیه بین المللی جوامع پژوهش روش كاربرد(IFORS) یك سازمان پوششی برای جوامع پژوهش روش كاربرد درسرتاسرجهان محسوب می شود.مهمترین این سازمانها عبارتند از:
موسسه پژوهش روش كاربرد و علوم مدیریت(INFORMS) و جامعه پژوهش كاربردی
(ORS).

EURO عبارتند ازانجمن جوامع اروپایی پژوهش كاربردی.CORS عبارتندازجامعه كانادایی
پژوهش روش كاربرد.ASOR عبارتند ازجامعه استرالیایی پژوهش روش كاربرد.MORS
عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد كه از سال۱۹۶۶ با هدف ارتقاء كیفیت و سودمندی بررسی های پژوهش نظامی روش كاربرد درحمایت از تصمیمات نظامی درایالات متحده آمریكابه وجود آمد.ORSP عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد فیلیپین در سال۲۰۰۴ .
INFORMS به منظور بهبود عرضه حرفهOR ابتكاراتی را به نمایش گذاشت از جمله وب سایتی تحت عنوان علم برتر كه این وب سایت به معرفیOR پرداخته و نمونه هایی از كاربردهای موفقیت آمیز OR را درمسائل صنعتی بیان می كند.

منشا و نام
اگرچه شالوده ها پیش از جنگ جهانی دوم ریخته شد اما رشته پژوهش روش كاربرد به گونه ای كه امروز آن را می شناسیم درزمان جنگ جهانی دوم و زمانی به وجود آمد كه طراحان نظامی در انگلیس( از جمله فردریك لانچستر،پاتریك بلكت و فرانك یتس) و ایالات متحده به دنبال راههایی برای تصمیم گیری های بهتردر زمینه هایی مثل طرح های آموزشی ولجستیك ( لشكرآمایی) بودند.پس ازجنگ ازآن در مسائل مشابه موجود درصنایع نیزاستفاده گردید.

این رشته در انگلیس به عنوان”پژوهش كاربردی”شناخته می شود( تجزیه و تحلیل كاربردی در وزارت دفاع و ارتش انگلیس كه در آنOR برای”ملزومات كاربردی “قرارمی گیرد به كار می رود) و دراكثركشورهای انگلیسی زبان دیگربه عنوان”پژوهش روش كاربرد”به كار می رود با این وجودOR به عنوان یك علامت اختصاری مشترك درهمه جا مورداستفاده قرار می گیرد.نام این رشته تا حدودی تاسف آوراست چون دیگرOR منحصر به روش كاربرد نبوده و كاربرد آن دیگر به مفهوم قدیمی آن در پژوهش به كار نمی رود( اگرچه درحال حاضرپژوهش OR برای پیدا كردن شیوه های نوین ومطلوب تر هنوز مورد استفاده قرارمی گیرد.)

گروه پاتریك بلكت تجزیه و تحلیل های مهمی به عمل آورند كه درجنگ مثمرثمرواقع شد.
بریتانیا برای كاهش خسارات ناشی از حمل و نقل با كشتی سیستم اسكورت(كاروان)را معرفی كرد اما زمانی كه اصول استفاده ازكشتی های جنگی برای مشایعت كشتی های تجاری مورد پذیرش واقع شد هنوزبه كارگیری كاروانهای كوچك یا بزرگ و برتری هر یك به دیگری در پرده ای از ابهام قرارداشت.اسكورت ها با سرعت كندترین كشتی حركت می كنند.بنابراین كاروانهای كوچك قادرند كه سریع تر حركت نمایند.همچنین این مساله مورد بررسی قرار گرفت كه شناسایی

كاروانهای كوچك برای زیر دریایی های آلمانی دشوارمی باشد.از طرف دیگر كاروان های بزرگ قادربودند كه در برابر مهاجمان،كشتی های جنگی بیشتری را به كار گیرند.همچنین بابه كار گیری كاروان های بزرگ احتمال غرق شدن كشتی های تجاری توسط زیر دریایی ها كاهش پیدا می كرد.گروه بلكت به خوبی نشان دادندكه:

كاروان های بزرگ كارآمدتر بودند
احتمال شناسای توسط زیردریایی ازنظرآماری هیچ ارتباطی با اندازه كاروان ندارد
كاروان های آهسته درمعرض خطر بیشتری قراردارند(با توجه به مطالب ذكر شده كاروان های بزرگ به كاروان های كوچك ترجیح داده می شد)
در اقدام دیگری كه توسط گروه بلكت انجام شد،این گروه به تجزیه وتحلیل گزارش یك نظرسنجی پرداختند كه این نظرسنجی ازسوی واحدنظامی هواپیماهای بمب افكنRAF صورت گرفت زیرا بر اساس نظرسنجی واحد نظامی هواپیماهای بمب افكن انتظار می رفت كه همه هواپیماهای بمب افكن پس از حملات بمباران در آلمان در طی یك زمان مشخص برگردند.همه خساراتی كه از سوی دفاع هوایی آلمان وارد شده بود مورد ملاحظه قرار گرفت و توصیه شد كه در بیشتر

مناطقی كه به شدت صده دیده بودندباید از زره استفاده گردد.در مقابل گروه بلكت توصیه ای شگفت انگیزو دور از عقل ( برخلاف شهود) ارائه دادند و این توصیه عبارت بود از این كه باید زره در مناطقی قرار گیردكه كاملا تحت تاثیر خسارت قرارنگرفته اند.استدلال آنها بدین قرار بودكه نظر سنجی به درستی صورت نگرفته زیرا دراین نظرسنجی فقط هواپیماهای لحاظ شده اند كه با موفقیت از آلمان برگشته اند.
‏یکشنبه‏، ۲۰۰۵‏/۰۹‏/۱۱

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا