دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگري 2021

دانلود پاورپوینت تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگري 2021

دانلود پاورپوینت تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگري 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگري

 

قسمتی از متن :

ترویج PROMOTION

نچه باعث ارتباط با بازار و تبلیغ ، فروش ، انگیزه سازی و آوازه سازی میشود را ترویج مینامند. امروز کلیه عناصر و عوامل ترویج را در قالب «ارتباطات یکپارچه بازاریابی INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION» مورد توجه قرار میدهند که در واقع انسجام و پیوند همه عوامل و عناصر ترویجی فوق برای نتیجه گیری بهتر یعنی تأثیر بیشتر و تغییر بهتر رفتار مخاطبان است.

انواع تبليغات

تبليغات آگاهكننده

تبليغاتی است برای اطلاع رسانی و آگاه ساختن مشتريان و خريداران در مورد محصول جديد يا تركيبات تازه ، جهت ساختن و ايجاد تقاضای اوليه

مناسب برای دوره معرفی منحنی كالا

تبليغات ترغيب كننده

تبليغاتی است برای ترغيب مشتريان و خريداران در مورد بهترين كيفيت و قيمت كالاها جهت تقاضاهای انتخابی  

مناسب برای دوره رشد منحنی عمر كالا

 

فهرست مطالب :

بازاريابی گردشگری

ترویج PROMOTION

انواع تبليغات

انواع پيامها

ده فرمان تبليغات

توجه را جلب كنيد

شفافيت ظاهری

تمركز بر نكات اصلی و مهم

قابل درك و معتبر باشد

احساسات مثبت

وحدت سبك

تداوم سبك

هم خوانی با دنيای مشتری

مزيت متفاوت

برتری تصاوير و عوامل تجسمی نسبت به كلمات

ده اشتباه بزرگ تبلیغات

تحقیق

منطق

عادی و معمولی شدن

خود برتر بینی (خود مهمی)

انسان گریزی

بی اعتقادی

غرق شدن در آمار و فراموشی آثار

مداخله و مزاحمت

ناسازگاری

زدوبند و خلافکاری

منبع

دانلود پاورپوینت تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگري 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا