دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی فضای سبز 2021

دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی فضای سبز 2021

دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی فضای سبز 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی فضای سبز
 
•فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه‌های طبیعی یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختان، درختپه‌ها، گل‌ها‌، چمن‌ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط‌، قوانین و تخصص‌های مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی‌، حفظ‌، نگهداری یا احداث می‌شوند.
برخی از مطالب این پاورپوینت:
فضای سبز پهنه ای
فضای سبز خطی
فرایند طراحی محیط و منظر
مراحل طراحی محیط و منظر
ویژگی‌های فضای سبز در شهر
ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر
ویژگی‌های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری
ویژگی‌های معماری شناسی گیاهان در فضای سبز
ضوابط و مقررات اصول طراحی فضای سبز
 

دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی فضای سبز 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا