دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر8 2021

دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر8 2021

دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر8 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر8 


درس برنامه‌سازی کامپیوتر

اشاره‌گر‌ها

در زبان برنامه‌سازی C++


اشاره‌گر

متغیری که آدرسی از حافظه را می‌تواند در خود نگه دارد

متغیر اشاره‌گر، در زبان C، به نوع متغیر اشاره شونده وابسته است

مثلاٌ اشاره‌گر به نوع int یا به نوع char

نحوة تعریف متغیر اشاره‌گر :

همراه با تعریف متغیر از نوع اشاره شونده تعریف می‌شود

int a, b, *p;

float *fp;

اشاره‌گر می‌تواند به نوع اشاره‌گر، اشاره کند

int *a1, **a2, ***a3;


مثال

 int *p, m, s;

 m=5;

 p=&m;

 s=*p;

 int  *p1, *p2, y, x;

 x=500;

 p1=&x

 p2=&y;

 *p2=*p1;


کار روی اشاره‌گرها

عملیات ریاضی روی اشاره‌گرها امکان‌پذیر است

رایج‌ترین عملیات جمع وتفریق هستند

در  p++ (p+1) یک واحد از نوع اشاره‌شونده به آدرس افزوده می‌شود

اگر نوع int باشد 2 واحد به آدرس اضافه می‌شود

اگر نوع float باشد 4 واحد افزوده می‌شود

اگر مثلاٌ آرایة int a[5]; تعریف شده باشد، a اشاره‌گر به ابتدای مقادیر آرایه است در اینصورت a[i] با *(a+i) معادل است


مثال

 int table[12], *p;

 p=table;

 *(p+1) º table[1];

 p[2] º *(table+2);

 *p º*table;

دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر8 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا