دانلود پاورپوینت

دانلود تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان 2021

دانلود تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان 2021

دانلود تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان 2021

لینک دانلود محصول

تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت

توضیحات:
تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان، در قالب فایل Word.
چکیده:
با توجه به نقش رابطه والد و کودک در رشد و تحول فرزندان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبکهای فرزندپروری با کمالگرایی دانشجویان دانشگاه ازاد قشم انجام شد.در این تحقیق روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم در سال تحصیلی 97-98 تشکیل دادند که همراه با والدینشان در این پژوهش شرکت کردند. تعداد 100 نفر ازطریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دانشجویان پرسشنامه کمالگرایی چند بعدی فراست) و والد اصلی هر دانشجو پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل دادههای این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری استبدادی با کمالگرایی رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: سبکهای فرزندپروری، کمالگرایی، دانشجویان دانشگاه.
فهرست مطالب:
فصل اول-کلیات پژوهش
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………..1
1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………..2
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………2
1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………..3
1-4-1-اهداف کلی…………………………………………………………………3
1-4-2-هدف جزئی………………………………………………………………..3
1-5-فرضیات پژوهش……………………………………………………………..3
1-5-1-فرضیات کلی………………………………………………………………3
1-5-2-فرضیات جزئی…………………………………………………………….4
1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………4
1-6-1- تعریف مفهومی و عملیاتی شیوه فرزند پروری والدین…………………….4
1-6-2-تعریف مفهومی و عملیاتی کمال گرایی…………………………………….5
فصل دوم-پیشینه پژوهش
2-1مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………8
2-1-1- تعاریف شیوه های فرزند پروری……………………………………………8
2-1-1-1-تاریخچه سبک های فرزند پروری………………………………………..8
2-1-1-2- نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری…………………10
2-1-1-3-عوامل مؤثر بر سبک های فرزندپروری…………………………………18
2-1-1-4-تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل…………………………………..20
2-1-1-5-مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………….21
2-1-1-6-ابعاد و شیوه های رفتار والدین………………………………………….23
2-1-1-7-تاثیر متقابل والدین و کودک بر همدیگر………………………………….25
2-1-1-8-پیامد های هر یک از سبک های فرزند پروری…………………………25
2-1-2-مفهوم کمال گرایی…………………………………………………………26
2-1-2-1-مبانی نظری و تاریخی کمال گرایی…………………………………….31
2-1-2-3-مشخصات کمال گراها………………………………………………….33
2-1-2-4-ابعاد کمال گرایی……………………………………………………….35
2-1-2-5-عوامل نگهدارنده کمال گرایی………………………………………….38
2-1-2-6-سبب شناسی کمال گرایی………………………………………………39
2-1-3-پژوهش های انجام یافته…………………………………………………………43
2-1-3-1-پژوهش های داخلی………………………………………………………….43
2-1-3-2-پژوهش های خارجی………………………………………………….44
2-1-4-جمع بندی………………………………………………………………..45
فصل سوم-روش پژوهش
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………….47
3-2-روش پژوهش……………………………………………………………………..47
3-3-جامعه اماری……………………………………………………………………47
3-4-نمونه اماری و روش نمونه گیری…………………………………………….47
3-5-ابزار اندازه گیری……………………………………………………………..47
3-5-1-پرسشنامه فرزند پروری بامریند……………………………………..47
3-5-2-پرسشنامه کمال گرایی فراست……………………………………….48
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………..51
فصل چهارم-تجزیه تحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………….53
4-2-شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش………………………………….53
4-3-یافته های استنباطی…………………………………………………………..53
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………..59
5-2- محدودیت های پژوهش……………………………………………………..61
5-3-پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی……………………………………………62
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………64
منابع غیرفارسی…………………………………………………………….66
پیوست ها……………………………………………………………………70
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
109
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:356
کیلوبایت

 قیمت:


50,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

دانلود تحقیق رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا