دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی ، در حجم 119 اسلاید آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

 

بخشی از متن:
چکیده

آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی ایستگاه آتش نشانی واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به ایستگاه آتش نشانی و آشنایی با ایستگاه آتش نشانی دارد. در این فصل با عملکرد آتش نشانی آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.

مقدمه

همواره انسان در طي دوره هاي مختلف براي حفظ حيات خويش ، به دنبال مکاني امن براي زندگي بوده است که او را از خطرات طبيعي و غير طبيعي در امان دارد . با گذشت زمان ، با تغييرات ايجاد شده در نحوه زندگي، پيشرفت و تکنولوژي ، خطراتي تکنولوژي ، به همراه مزاياي بي شماري که براي بشر به ارمغان آورده است ، خطرات تازه و نوي را نيز به وجود آورده که انسان را در مدت زمان کوتاهي به کام مرگ مي کشاند . توسعه شهرنشيني و کاربرد تکنولوژي پيچيده در امکانات شهري ، استفاده از تأسيسات عظيم و ساختمانهاي بلند و فعاليت مراکز اجتماعي و اقتصادي بزرگ ، توليد روزافزون محصولات مصرفي در مراکز صنعتي و توليدي، به کارگيري مراکز بزرگ تخليه و نگهداري کالا و محصولات ، از جمله عواملي هستند که سبب به وجود آمدن اين نظرات که از مهمترين آنها ، آتش سوزي مي باشد ، می گردد . که انسان را تهديد مي کند نيز ، تغيير يافته است .
لذا ضرورت وجود نهادي ، جهت امداد و رسيدگي به خطرات ، که بتواند هر چه سريعتر از گسترش خطر جلوگيري کند ، الزامي گرديد .
و…

 

فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه2
فصل اول مطالعات موضوعی
مقدمه4
معرفی آتش نشانی5
تعریف آتش نشانی7
دسته بندی کلی ایستگاه های آتش نشانی7
تاریخچه تشکیل آتش نشانی در جهان و ایران8
1-1-حوزه ایستگاه آتشنشانی10
1-2-انواع ایستگاه های آتش نشانی10
1-3-طبقه بندی گروه های آتش نشانی11
1-4-تجهیزات آتش نشانی13
1-5-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی17
1-6-ضوابط ایستگاه های آتش نشانی22
1-7-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی36
1-8-سطوح و مرتبه خدمات آتش نشانی37
فصل دوم مطالعات محیطی و تجزیه و تحلیل سایت
مقدمه37
قسمت الف : مطالعات تهران37
الف-2-1-مشخصات جغرافیایی استان تهران37
الف-2-2-اقلیم و آب و هوای استان تهران37
الف-2-3-وضعیت زمین شناختی استان تهران37
الف-2-4-آلودگی های استان تهران37
الف-2-5-وضعیت دسترسی ها در استان تهران37
الف-2-6-ساختار خدماتی در استان تهران37
الف-2-7-سیاست در استان تهران37
الف-2-8-اقتصاد در استان تهران37
الف-2-9-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران37
الف-2-10-جاذبه های طبیعی استان تهران37
فسمت ب : بررسی سایت
ب-2-1-موقعیت سایت37
ب-2-2-دسترسی های سایت37
ب-2-3-شکل هندسی زمین37
ب-2-4-موقعیت زمین نسبت به مناطق 37
ب-2-5-عوامل مصنوعی زمین37
ب-3-1-عوامل مهم در انتخاب سایت37
فصل سوم بررسی نمونه های مشابه
مقدمه37
3-1-نمونه های ایستگاه های آتش نشانی37
3-1-1-ایستگاه آتش نشانی برندویر37
3-1-2-ایستگاه آتش نشانی ویترا37
فصل چهارم برنامه فیزیکی و دیاگرام
مقدمه37
4-1- بررسی ضوابط و مقررات فضاها37
4-2-سایر فضاهای آتش نشانی37
4-3-نوع ایستگاه انتخابی جهت طراحی آتش نشانی37
4-4-دیاگرام37
4-4-1-دیاگرام نمونه37
4-4-2-دیاگرام طرح پیشنهادی37
4-5-برنامه فیزیکی37

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 119 اسلاید آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا