دانلود پاورپوینت

دانلود شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت 2021

دانلود شبیه سازی موانع عقب خودرو  با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت 2021

دانلود شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت 2021

لینک دانلود محصول

در این پروژه با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت به شبیه سازی موانع عقب خودرو می پردازیم این سیستم در خودروهای سنگین که امکان دیدن فضای پشت اتومبیل در آیینه عقب ندارند کاربرد مناسبی خواهد داشت چگونگی کارکرد این پروژه به این صورت است که موج مافوق صوت به وسیله فرستنده ارسال می گردد همزمان یک تایر در میکرو راه اندازی می شود زمانی که موج ارسالی به مانع برخورد کرد و در گیرنده دریافت شد میکرو تایمر را متوقف می کند زمان اندازه گیری شده توسط تایمر عبارت است از زمان رفت و برگشت موج که نصب این زمان ، زمان رفت موج خواهد بود حاصل ضرب این زمان در سرعت موج مافوق صوت فاصله مانع تا سنسور را به ما می دهد که براساس آن به مدل کردن خودرو نسبت به موانع می پردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه…………………………… 1

1-1- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت ……………………. 2

1-2- کاربردهای امواج مافوق صوت ……………………. 4

فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه

2-1- مدار فرستنده ……………….. 12

2-2- مدار گیرنده ………………… 12

2-3- بخش کنترل ………………….. 13

2-4- سیستم نمایشگر ………………. 13

فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت

3-1- اثر پیزوالکتریک …………….. 16

3-2- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات 400ST/R16017

فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت

4-1- نوسان ساز ………………….. 22

4-2- مدار بافر ………………….. 31

4-3- مدار کلید زنی (سوئیچینگ ترانزیستوری ) 35

4-4- رله آنالوگ – دیجیتال ………… 40

4-5- طراحی مدار بهینه برای فرستنده … 42

فصل پنجم : گیرنده مافوق صوت

5-1- تقویت کننده طبقه اول ………… 46

5-2- فیلتر(میانگذر) با فرکانس مرکزی 40KHZ 47

5-3- تقویت کننده طبقه دوم ………… 49

5-4- مدار تولید پالس منطقی (اشمیت تریگر ) 50

فصل ششم: بخش کنترل

6-1- خصوصیات میکروکنترلر ATMEGA32 …. 54

6-2- ورودی – خروجی ………………. 57

6-3- منابع کلاک ………………….. 58

6-4- بررسی پورتهای میکروکنترلر ATMEGA3261

6-5- برنامه نویسی میکروکنترلر ATMEGA32 68

فصل هفتم: سیستم نمایشگر

7-1- معرفی پین های LCD گرافیکی ……. 74

 فصل هشتم : طراحی سیستم های نمایشگر فضای عقب خودرو

8-1- نمایشگر فضای عقب خودرو ………. 79

8-2- برنامه نهایی میکروکنترلر …….. 84

فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات …………… 92

منابع و مآخذ …………………….93

دانلود شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا