دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی 2021

دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی 2021

دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی ،در حجم 77 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
گرمابه از جمله ابنیه مهم شهری بوده که معمولاً در مراکز محلات و یا مجاور راسته های بازارویاگذرهای اصلی احداث می شده است . گرمابه،برابر با جایگاه گرم است. در اینجا “آبه”به معنی آب نیست،بلکه آبه یاآوه یاآوج،برابر جایگاه است و به جایگاه ساختمان گفته می شود. به طور كلی حمام واژه ای عربی است و معادل آن در فارسی گرمابه است .
ساخت حمام فراتر از زمان سلیمان نبی نبوده است.بر مبنای كاوشهای باستان شناسانه بدست آمده كه گرمابه در عصر هخامنشی و ساسانی رواج داشته و مورد استفاده طبقات بالای جامعه بوده است .در عصر صفوی نیز ساخت حمام ها رونق یافت.

آشنایی با برخی از فضاهای حمام :
.پاچال
2.بینه و سربینه
3.میاندر
4.گرمخانه
5.دستك
6.كریز
7.خزینه
8.گلخن
9.میانداب
10.تیون

و…

فهرست مطالب:
حمام
تاریخچه احداث حمام
آشنایی با برخی از فضاهای حمام
تقسیم بندی فضاها در حمام
تاثیر اقلیم بر حمام ها
نحوه قرار گیری حمام ها نسبت به سطح معابر
نورگیری در حمام ها
تامین حرارت حمام ها
تامین رطوبت در حمام ها
اهمیت تهویه در حمام ها
مصالح در حمام ها
تزئینات و آرایه ها در حمام
تزئینات كالبدی
تزئینات الحاقی
حمام در ادوار مختلف
حمام در دوره هخامنشی
حمام در دوره اشكانی و ساسانی
حمام سده های نخستین اسلام
حمام خربه المفجر(حمام های دوره اموی)
حمام در دوره ایلخانی
حمام در دوره تیموری
حمام در دوره سلجوقی
حمام در دوره آل مظفر
حمام در دوره صفوی
اصفهان حمام شاه (دوره صفوی)
حمام فین كاشان (صفوی)
حمام گنجعلی خان كرمان (دورصفوی)
حمام خسرو آقا ،اصفهان (دوره صفوی)
حمام در دوره زندیه و قاجاریه
حمام وكیل شیراز (دوره زندیه )
حمام چهار فصل اراك (دوره قاجار)
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 77 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت گرمابه(41 اسلاید)

دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا