دانلود پاورپوینت

دانلود اصول و طراحی جیگ و فیکسچرها 2021

دانلود اصول و طراحی جیگ و فیکسچرها 2021

دانلود اصول و طراحی جیگ و فیکسچرها 2021

لینک دانلود محصول

اصول و طراحی جیگ و فیکسچرها

 

تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای رو به افزایش است.صنایع تولیدی نیز با روشهای جدید و گوناگون به این تقاضا پاسخ میدهند.از زمان ظهور تدریجی کنترل عددی و تولید به کمک کامپیوتر تا رسیدن روشهای مدرن تولید نظیر سیستمهای تولید قابل انعطاف(FMS) و روشهای کنترل آماری ( SPC)تولید به هنگام (JIT )و روشهای تولید که در پاره ای موارد حقیقتا هنرمندانه هستند تغیرات و پیشرفتهای بسیاری کرده اند.

ایجاد این تحولات نیازمند به کارگیری روشها وتجهیزاتی جهت نگهداشتن و مهار کردن قطعه کار در ماشین آلات است که صرفه اقتصادی وعملیات تولیدی ساده تر را تامیین کند.

با توجه به اینکه تولید کنندگان امروزی تمایل دارند برای کاهش هزینه ها و افزایش سود سطح موجودی انبارهای خود را کاهش دهند نیاز به استفاده از تجهیزات مطمئن و کار برای نگهداشتن قطعه کار برای رسیدن به تولید مداوم و هرچه بیشتر احساس می‌شود.

با توجه به اینکه در طی مراحل مختلف تولیدی قطعات مختلف بر روی ماشین آلات مختلفی قرار می‌گیرد استفاده از یک نوع قید و بند برای نگهداشتن قطعات کافی نخواهد بود. با این وجود تجهیزات نگهدارنده مختلف شباهت هایی با یکدیگر دارند.

جیگ و فیکسچر ها مجموعه از اتصالات و نگهدارنده ها و و … است که باعث تسریع در امر تولید میشود.

انتظارات ما از جیگ و فیکسچر ها عبارتند از:

دارای هزینه کم در طراحی باشند

سرعت بالایی در بستن باشند

در تغیرات محیط مقاوم باشند

قالب جامد محکم داشته باشند

قابل بازیافت باشند

قابل ذکر است قالبهایی که در بازار عموما استفاده میشود عبارتند از:

ریختگری

جیگ و فیکسچر

پرسی

یک فیکسچر میتواند جیگ باشد ولی یک جیگ نمیتواند فیکسچر باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………… 1

فصل اول:تاریخچه…………………………….. 2

خلاصه تاریخچه……………………………….. 3

سالنامه……………………………………. 4

آرشیو……………………………………… 6

توان تولید………………………………… 10

شرکتهای تجاری……………………………… 11

انتقال تکنولوژی……………………………. 11

فصل دوم:آشنایی با قیدوبندها…………………. 25

مقدمه…………………………………….. 26

تعریف جیگ و فیکسچرها……………………….. 27

دسته بندی جیگ و فیکسچر……………………… 28

تقسیم جیگ و فیکسچرها ………………………. 28

فصل سوم:انواع روبندها………………………. 30

بوستر…………………………………….. 31

گوه های مخروطی …………………………… 31

روبندهای زانویی……………………………. 31

روبندهای مکانیزه (هیدرولیكی و پنوماتیكی) …….. 32

گیره ها و سه نظام ها……………………….. 32

روبندهای غیر مکانیکی ………………………. 32

روبند مکشی………………………………… 32

روبندچرخشی………………………………… 33

روبند ناخنی……………………………….. 33

روبند بادامکی……………………………… 33

روبند دیسکی دایره ای لنگ……………………. 33

روبند بادامکی اسپیرال………………………. 33

روبند گوه ای………………………………. 34

گوه ای تخت………………………………… 34

فصل چهارم:طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی(در واحد نمونه سازی) 35

مشاهدات…………………………………… 36

shop demerit………………………………… 38

تسترگان ها………………………………… 39

روبات ها………………………………….. 39

مدارات پنوماتیکی…………………………… 40

طراحی فیکسچرهای جوشکاری پنوماتیکی……………. 41

فصل پنجم :فیکسچرهای کن……………………… 42

فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترلی…………. 43

فیکسچرهای کنترل……………………………. 43

فیکسچرهای مدولار پین دار…………………….. 45

گیره های ماشینی بر روی صفحات مغناطیسی………… 45

ششم :بررسی جوانب طراحی……………………… 47

طراحی ابزار……………………………….. 48

بررسی اقتصادی……………………………… 48

اصول اقتصادی بودن طرح………………………. 48

درجات آزادی……………………………….. 48

قاعده1;2,3………………………………… 49

دستگاه مختصات مرجع…………………………. 49

بدنه جیگ و فیکسچرbody………………………. 50

قطعات پیش ساخته……………………………. 50

منابع 51

دانلود اصول و طراحی جیگ و فیکسچرها 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا