دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تامپون چیست؟ 2021

دانلود پاورپوینت تامپون چیست؟ 2021

دانلود پاورپوینت تامپون چیست؟ 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تامپون چیست؟

 

چکیده:

تامپون چیست؟

– محلول هایی كه با افزودن مقدار زیادی اسید یا باز، تغییرات PH آنها قابل ملاحظه نباشد.

– سیستم های آبی هستند كه تمایل دارند در مقابل تغییرات PH در هنگام اضافه شدن مقادیر كم اسید(H+)  یا باز(OH-)  مقاومت نمایند.

– یك سیستم بافری از یك اسید ضعیف (دهنده پروتون) و باز كونژوگه آن (گیرنده پروتون) تشكیل می شود.

بافرها در سیستم های بیولوژیك چه

اهمیتی دارند؟

– مایعات داخل سلولی و خارج سلولی موجودات پرسلولی دارای  PHمشخص و تقریباً ثابتی هستند كه اولین خط دفاعی موجودات در برابر تغییرات PH داخلی توسط سیستمهای بافری تأمین می گردد.

سیستم تامپونی اسیدكربنیك- بی كربنات

– مهمترین تامپون پلاسما محسوب می شود ؛ به علت :

1- زیاد بودن آن در بدن؛

2- قابلیت تنظیم دفع CO2  از بدن؛

  سیستم تامپونی گلوكز 6 فسفات و ATP

– این سیستم ها با قدرت كمتری در سیستم تامپونی سلولها شركت دارند.

– قدرت یك تامپون تقریباً به اندازه یك واحدPH   است؛ با افزایش یا كاهشPH   از این حد یا ناحیه، قدرت تامپونی كاهش می یابد.

– تمایل یك اسید  (HA)  برای از دست دادن یك پروتون و ایجاد باز كونژوگه مربوطه ( (A-  در واكنش قابل برگشت زیر با ثابت تعادل بیان شده در زیر تعریف می شود كه برابر است با:

ثابت های تعادلی مربوط به واكنش های یونیزاسیون را ثابت تفكیك یا ثابت

یونیزاسیون گویند.

نقش كلیه ها در تنظیم تعادل اسید و باز

گلبولهای قرمز: با تولید بی كربنات اولین خط دفاعی بدن ؛

ریه ها: با دفع سریع مازاد CO2دومین خط دفاعی بدن؛

– كلیه ها: اگرچه كندتر اما برای مدتی طولانی تر در تعادل اسید و باز شركت می كنند.

دانلود پاورپوینت تامپون چیست؟ 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا