دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مهارت كنترل خشم 2021

دانلود پاورپوینت مهارت كنترل خشم 2021

دانلود پاورپوینت مهارت كنترل خشم 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مهارت كنترل خشم

 

فهرست مطالب:

خشم

علل خشم

وقايع ناخوشايند

عوامل محيطي

عوامل هیجانی

عوامل جسمانی

نگرش وتفكر فرد

عوامل فرهنگي

ويژگي هاي افراد ماهر دركنترل خشم

افراد ماهر

مهارت هاي كنترل خشم

نحوه عمل خود آگاهي هيجاني در كنترل خشم

نحوه عمل خود آگاهي

مهارت خنثي كردن خشم

شيوه هاي بلند مدت

ورزش و اوقات فراغت

آرميدگي

پيش بيني

تخليه احساسات منفي گذشته

مزيت روش هاي دراز مدت

روش هاي كوتاه مدت

خود آگاهي هيجاني

تنفس عميق

روش هاي حواس پرتي

افراد در مواجهه با خشم

 

بخشی از متن پاورپوینت :

خشم

خشم وعصبانيت احساسي است كه ميزان آن از تحريك خفيف و احساس رنجش تا خشمي شديد و جنون آميز در نوسان است.
خشم واكنش ذاتي به ناكامي و بد رفتاري محسوب مي شود.
همه ما ناگزير ، در طول زندگي با موقعيتهايي روبرو      مي شويم كه ما را خشمگين مي كنند.
ويژگي خشم اين است كه در عين حالي كه جزئي از زندگي است ، مي تواند ما را از رسيدن به اهدافمان باز دارد.

احساس خشم يك احساس طبيعي است ، همانگونه كه سيل يك پديده طبيعي است.
ما در طول تاريخ ياد گرفته ايم كه در مسير سيل ، سد بزنيم و از انرژي آن در جهت توليد برق ، آب آشاميدني و آبياري و زمينهاي كشاورزي استفاده كنيم.
بنابراين اگر ما ياد نگيريم كه چگونه خشم خود را كنترل كنيم ، خشم كنترل ما را بدست خواهد گرفت

علل خشم

اعتقاد بر اين است كه ما معمولا توسط ديگران و يا محركهاي بيروني خشمگين و عصباني مي شويم. ولي بنظر مي رسد كه حد فاصل بين محرك ناخوشايند و بروز خشم وعصبانيت  ،عوامل يا فيلترهايي وجود داشته باشد.

دانلود پاورپوینت مهارت كنترل خشم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا