دانلود پاورپوینت

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 2021

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 2021

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است كه آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی كند تا همیشه صدق می كند ابزار می نماید.

نسخه اصلی این سیاهه دارای 40 عبارت است كه یك عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد.

شیوه نمره گذاری

ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی)

منابع

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا