دانلود پاورپوینت

دانلود تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست 2021

دانلود تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست 2021

دانلود تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست 2021

لینک دانلود محصول

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست


محیط زیست موضوعی است كه هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اكنون نیز آن چنان كه باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی كه محیط زندگی آنان را تهدید می‌كند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشكیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشكیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌كنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب كنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی كه تلاش آنان در كنار كوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به كاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست كه در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………4

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………….5

1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست………………………………………..5

2-تاریخچه قانونگذاری …………………………………………………………………..7

      بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست ……………..10

1-عنصر قانونی……………………………………………………………………………….10

            1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی………………………………..10

            1-2- آلودگی آب……………………………………………………………….12

            1-3- آلودگی هوا……………………………………………………………….13

            1-4- آلودگی صوتی…………………………………………………………15

            1-5- آلودگی خاک…………………………………………………………….16

            1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای………………………………………18

            1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله………………………………….19

            1-8- آلودگی ناشی از پسماندها……………………………………….21

     2- عنصر مادی…………………………………………………………………………23

            2-1- رفتار مرتکب…………………………………………………………….23

                   2-1-1-  فعل……………………………………………………………..23

                   2-1-2- ترک فعل………………………………………………………25

           2-2- موضوع جرم  ………………………………………………………….25

           2-3- وسیله………………………………………………………………………..30

           2-4- نتیجه ……………………………………………………………………….32

           2-5- رابطه سببیت…………………………………………………………….32

3- عنصر معنوی…………………………………………………………………………….34

           3-1 جرم عمدی………………………………………………………………….34

                  3-1-1- جرم عمدی مقید……………………………………………34

                  3-1-2- جرم عمدی مطلق………………………………………….37

           3-2- جرم غیر عمدی…………………………………………………………40

4-جمع بندی……………………………………………………………………………………42

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..43

منابع

دانلود تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا