دانلود پاورپوینت

دانلود تحقیق ساختمانهای فلزی 2021

دانلود تحقیق ساختمانهای فلزی 2021

دانلود تحقیق ساختمانهای فلزی 2021

لینک دانلود محصول

تحقیق ساختمانهای فلزیمقدمه‌:

        دنیایی‌ كه‌ ما امروزه‌ در آن‌ زندگی‌ می‌كنیم‌ بدون‌ شك‌ دنیایی‌ متفاوت‌ با دنیایی‌ است‌ كه‌ نیاكان ‌ما در آن‌ می‌زیستند، دنیای‌ امروز دنیای‌ فن‌ و تكنولوژی‌ است‌، امروزه‌ دیگر نیروی‌ انسانی‌ كم‌ كم‌ ازصحنه‌ بیرون‌ می‌رود و جای‌ خود را به‌ رباطها و كامپیوترهای‌ هوشمند می‌سپارد. آری‌ در این‌ عصرتكنولوژی‌ كه‌ دیگر بازوهای‌ نیرومند انسانی‌ در عرصه‌ تولید چندان‌ سودمند نیستند باید ما هم‌این‌ حقیقت‌ را بدانیم‌ و باور كنیم‌ كه‌ دیگر دنیا عوض‌ شده‌ است‌ و مردمان‌ آن‌ برای‌ زنده‌ بودن‌ وبهتر زندگی‌ كردن‌ مدام‌ سعی‌ دارند كه‌ برتری‌ خود را به‌ یكدیگر نشان‌ دهند، پس‌ باید تلاش‌ كرد وسعی‌ كرد كه‌ از مردمان‌ دنیا عقب‌ نماند، آری‌ برای‌ بودن‌ و با افتخار زیستن‌ باید سعی‌ كرد تا از این‌قافله‌ علم‌ و دانش‌ عقب‌ نماند و باید علم‌ آموخت‌ و دانش‌ تجربه‌ كرد، بله‌ تنها آموختن‌ علم‌سودمند نیست‌. بلكه‌ علم‌ و دانش‌ زمانی‌ می‌تواند جای‌ بازوهایی‌ را كه‌ از كار افتاده‌اند را بگیرد كه‌به‌ پشتوانه‌ تجربه‌ مجهز باشد حال‌ در هر حرفه‌ و فنی‌ كه‌ می‌خواهد باشد.

          فولاد و سیمان‌ در ساختمان‌ سازی‌ یاری‌ گرفت‌ و در اثر دسترسی‌ به‌ این‌ مصالح‌ و امكانات‌دیگر گسترش‌ شهرها از افقی‌ به‌ عمودی‌ تبدیل‌ شد و امر آپارتمان‌ سازی‌ در ساختمانها چندین‌طبقه‌ متداول‌ گردید.

          به‌ هر حال‌ واحد كارآموزی‌ فرصتی‌ خوب‌ بود برای‌ آشنا شدن‌ با محیط‌ كار و همچنین‌ درك‌عمیق‌ مطالبی‌ كه‌ بطور تئوری‌ فرا گرفته‌ایم‌.

          در پایان‌ جا دارد اولا از استاد ارجمند جناب‌ آقای‌ مهندس صالحی تشكر نمایم‌ نه‌ تنها به‌ خاطر اینكه‌ در این‌ درس‌ استاد بنده‌ بودند بلكه‌ به‌ دلیل‌ اینكه‌ در طول‌ چند سال‌ دانشجویی‌ بنده‌ چندین ‌بار سعادت‌ شاگردی‌ ایشان‌ را در درسهای‌ مختلف‌ داشته‌ام‌ و ایشان‌ حق‌ بسیاری‌ بر گردن‌ بنده‌ دارد، به‌ هر حال‌، حالا كه‌ به‌ امید خداوند درسهایم‌ در حال تمام شدن است این‌ كار آموزی‌ بهانه‌ای‌ شده‌ تا از این‌ استاد ارجمند نیز تشكر و قدردانی‌ نمایم‌ بپاس‌ زحمات‌ بی‌دریغی‌ كه‌ ایشان‌ برای‌ ما كشیدند.

          با توجه‌ به‌ اینكه‌ ساختمانهای‌ مورد نظر در پروژه‌ از نوع‌ ساختمانهای‌ فلزی‌ می‌باشد لذا لازم‌است‌ تا در ابتدا به‌ ساختمانهای‌ فلزی‌ توضیحات‌ مختصری‌ داده‌ شود:

          در این‌ نوع‌ ساختمانها برای‌ ساختن‌ ستونها و پلها از پروفیلهای‌ فولادی‌ استفاده‌ می‌شود كه‌ درایران‌ معمولا ستونها را از تیرآهنهای‌ I دوبل‌ و یابال‌ پهن‌های‌ تكی‌ استفاده‌ می‌نمایند و همچنین‌برای‌ اتصالات‌ نبشی‌ ـ تسمه‌ و برای‌ زیر ستونها از صفحه‌ فولادی‌ استفاده‌ می‌شود و معمولا دوقطعه‌ را بوسیله‌ جوش‌ یا پیچ‌ و مهره‌ و یا پرچ‌ به‌ هم‌ متصل‌ می‌نمایند كه‌ البته‌ امروزه‌ كاربرد پیچ‌ ومهره‌ و پرچ‌ برای‌ اتصال‌ قطعات‌ به‌ یكدیگر بسیار كم‌ است‌ و این‌ امر بدلیل‌ مزایای‌ جوش‌ واتصالات‌ جوشی‌ بر سایر انواع‌ اتصالات‌ است‌.

          سقف‌ این‌ نوع‌ ساختمانها ممكن‌ است‌ تیرآهن‌ و طاق‌ ضربی‌ و یا از نوع‌ سقفهای‌ دیگر مانندتیرچه‌ بلوك‌ كه‌ باز هم‌ امروزه‌ سقفهای‌ تیرچه‌ بلوك‌ برای‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ معمولا بیشتر استفاده‌می‌شود و به‌ ندرت‌ در پروژه‌های‌ بزرگ‌ از سقفهای‌ طاق‌ ضربی‌ استفاده‌ می‌شود.

          برای‌ پارتیشنها می‌توان‌ مانند ساختمانهای‌ بتونی‌ از انواع‌ آجر و یا قطعات‌ گچی‌ و یا سفالهای‌ تیغه‌ای‌ استفاده‌ نمود كه‌ در این‌ مورد هم‌ باز بیشتر از سفالهای‌ تیغه‌ای‌ استفاده‌ می‌كنند.

          در هر حال‌ جدا كننده‌ها بایستی‌ از مصالح‌ سبك‌ استفاده‌ شوند. بعد از اینكه‌ مختصری‌ درمورد ساختمانهای‌ فلزی‌ گفته‌ شد لازم‌ است‌ تا در ساخت‌ یك‌ ساختمان‌ مراحل‌ بطور مختصرگفته‌ شود.

 


 

مراحل‌ مختلف‌ ساختن‌ یك‌ ساختمان‌

1 ـ بازدید زمین‌ و ریشه‌ كنی‌

          قبل‌ از شروع‌ هر نوع‌ عملیات‌ ساختمانی‌ باید زمین‌ محل‌ ساختمان‌ بازدیده‌ شده‌ و وضعیت‌ وفاصله‌ آن‌ نسبت‌ به‌ خیابانها و جاده‌های‌ اطراف‌ مورد بازرسی‌ قرار گیرد و همچنین‌ پستی‌ و بلندی‌زمین‌ با توجه‌ به‌ نقشه‌ ساختمان‌ مورد بازدید قرار گرفته‌ در صورت‌ آنكه‌ ساختمان‌ بزرگ‌ باشدپستی‌ و بلندی‌ و سایر عوارض‌ زمین‌ می‌باید بوسیله‌ مهندسین‌ نقشه‌ بردار تعیین‌ گردد و همچنین‌باید محل‌ چاههای‌ فاضلاب‌ و چاه‌ آبهای‌ قدیمی‌ تعیین‌ شده‌ و محل‌ آن‌ نسبت‌ به‌ پی‌ سازی‌مشخص‌ گردد و در صورت‌ لزوم‌ می‌باید این‌ چاه‌ با بتن‌ یا شفته‌ پر شود و محل‌ احداث‌ ساختمان‌نسبت‌ به‌ زمین‌ تعیین‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ ریشه‌ كنی‌ (كندن‌ ریشه‌های‌ نباتی‌ كه‌ در زمین‌ روئیده‌ است‌)آن‌ محل‌ اقدام‌ شود و خاكهای‌ اضافی‌ به‌ بیرون‌ حمل‌ گردد و بالاخره‌ باید شكل‌ هندسی‌ زمین‌ وزاویای‌ آن‌ كاملا معلوم‌ شده‌ باشد و با نقشه‌ ساختمان‌ مطابقت‌ كند.

 


2 ـ پیاده‌ كردن‌ نقشه‌

          پس‌ از بازدید محل‌ و ریشه‌ كنی‌ اولین‌ قدم‌ در ساختمان‌ پیاده‌ كردن‌ نقشه‌ می‌باشد. منظور ازپیاده‌ كردن‌ نقشه‌ یعنی‌ انتقال‌ نقشه‌ از روی‌ كاغذ بروی‌ زمین‌ با ابعاد اصلی‌ بطوریكه‌ محل‌ دقیق‌پی‌ها و ستونها و دیوارها و زیر زمینها و عرض‌ پی‌ها روی‌ زمین‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ باشد. ضمنا بایدحتما در موقع‌ پیاده‌ كردن‌ نقشه‌ از نقشه‌ پی‌ كنی‌ استفاده‌ گردد. برای‌ پیاده‌ كردن‌ نقشه‌ ساختمانهای‌مهم‌ معمولا از دوربین‌های‌ نقشه‌ برداری‌ استفاده‌ می‌شود. ولی‌ برای‌ پیاده‌ كردن‌ ساختمانهای‌معمولی‌ از متر و ریسمان‌ بنائی‌ كه‌ به‌ آن‌ ریسمان‌ كار هم‌ می‌گویند استفاده‌ می‌گردد.

 

رپر:

          با توجه‌ به‌ اینكه‌ هر نقطه‌ از ساختمان‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ زمین‌ دارای‌ ارتفاع‌ معینی‌ می‌باشد كه‌باید در طول‌ مدت‌ اجرا در هر زمان‌ قابل‌ كنترل‌ باشد. برای‌ جلوگیری‌ از اشتباه‌ قطعه‌ بتنی‌ با ابعاددلخواه‌ (مثلا 40 × 40 با ارتفاع‌ 20 سانتی‌ متر) در نقطه‌ای‌ دورتر از محل‌ ساختمان‌ می‌سازندبطوریكه‌ در موقع‌ گود برداری‌ و یا پی‌ كنی‌ به‌ آن‌ آسیب‌ نرسد و در طول‌ مدت‌ ساختمان‌ تمام‌ارتفاعات‌ را با آن‌ می‌سنجند به‌ این‌ قطعه‌ بتنی‌ اصطلاحا رپر می‌گویند. البته‌ در ساختمانهای‌كوچك‌ روی‌ اولین‌ قسمتی‌ كه‌ ساخته‌ می‌شود علامت‌ می‌گذارند و ارتفاعات‌ را نسبت‌ به‌ آن‌می‌سنجند.

 


گود برداری‌:

        بعد از پیاده‌ كردن‌ نقشه‌ و كنترل‌ آن‌ در صورت‌ لزوم‌ اقدام‌ به‌ گودبرداری‌ می‌نمایند. گود برداری‌برای‌ آن‌ قسمت‌ از ساختمان‌ انجام‌ می‌شود كه‌ در طبقات‌ پائین‌تر از كف‌ طبیعی‌ زمین‌ ساخته‌می‌شود، مانند موتورخانه‌ها، انبارها و پاركنیگ‌ها و غیره‌، در موقع‌ گود برداری‌ چنانچه‌ محل ‌گودبرداری‌ بزرگ‌ نباشد از وسایل‌ معمولی‌ مانند بیل‌ و كلنگ‌ و فرغون‌ استفاده‌ می‌كنند ولی‌ در پروژه‌های‌ بزرگ‌ از ماشین‌ آلات‌ راهسازی‌ مانند لودر و بعضی‌ از مواقع‌ كه‌ گود برداری‌ روی‌ تپه‌ یا زمین‌ها سفت‌ باشد از بولدرز استفاده‌ می‌شود و برای‌ حمل‌ مواد كنده‌ شده‌ از كامیون‌ استفاده‌می‌گردد.

          البته‌ برای‌ خارج‌ كردن‌ خاك‌ از محل‌ گودبرداری‌ و حمل‌ آن‌ به‌ خارج‌ كارگاه‌ از سطح‌ شیبداری ‌استفاده‌ می‌شود كه‌ این‌ سطح‌ ضمن‌ گودبرداری‌ برای‌ عبور كامیون‌ ایجاد می‌گردد و بعد از اتمام‌ كار به‌ وسیله‌ كارگر برداشته‌ می‌شود.

          حداكثر عمق‌ مورد نیاز برای‌ گودبرداری‌ تا روی‌ پی‌ می‌باشد. به‌ اضافه‌ چند سانتی‌ متر بیشتربرای‌ فرش‌ كف‌ و عبور لوله‌ها (در حدود 20 سانتی‌ متر كه‌ 6 سانتی‌ متر برای‌ فرش‌ كف‌ و 14سانتی‌ متر برای‌ عبور لوله‌ها می‌باشد) كه‌ در این‌ صورت‌ باید محل‌ پی‌های‌ نقطه‌ای‌ یا پی‌های‌نواری‌ و شناژ را با دست‌ خاكبردای‌ نمود. ولی‌ بهتر است‌ كه‌ گود برداری‌ را تا سطح‌ زیر پی‌ ادامه‌بدهیم‌، زیرا در این‌ صورت‌ اولا برای‌ قالب‌ بندی‌ پی‌ها آزادی‌ عمل‌ بیشتری‌ داریم‌.

          در نتیجه‌ پی‌های‌ ما تمیزتر و درست‌تر خواهد بود و در ثانی‌ می‌توانیم‌ خاك‌ حاصل‌ از چاه‌ كنی‌و همچنین‌ نخاله‌های‌ ساختمان‌ را در فضای‌ ایجاد شده‌ بین‌ پی‌ها بریزیم‌ كه‌ این‌ مسئله‌ از لحاظ‌اقتصادی‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ می‌باشد. زیرا معمولا در موقع‌ گود برداری‌ كار با ماشین‌ صورت‌ می‌گیرددر صورتیكه‌ برای‌ خارج‌ نمودن‌ نخاله‌ها و خاك‌ حاصل‌ از چاه‌ فاضلاب‌ از محیط‌ كارگاه‌ باید ازوسایل‌ دستی‌ استفاده‌ نمائیم‌ كه‌ این‌ امر هزینه‌ را افزایش‌ می‌دهد.

دانلود تحقیق ساختمانهای فلزی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا