دانلود پاورپوینت

دانلود پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 2021

دانلود پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 2021

دانلود پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 2021

لینک دانلود محصول

 پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

این پرسش‌نامه دارای 15 سؤال است که پنج ماده پرسش‌نامه مربوط به سبک دلبستگی ایمن، پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن/ اجتنابی و پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن/ دوسوگرا می‌باشد و از آزمودنی خواسته شد که گزینه‌هایی را انتخاب کند که سبک مشخص آن را در روابط نزدیک بهتر توصیف می‌کند

مشخصات پرسشنامه سبک دلبستگی

پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی

همسانی درونی پرسشنامه سبک دلبستگی به روش آلفای کرونباخ

روایی پرسشنامه سبک دلبستگی

منبع

دانلود پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا