دانلود پاورپوینت

دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 2021

دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 2021

دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 2021

لینک دانلود محصول

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………. صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول …………………………….. 4

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………….. 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن………………………….. 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق………………………………………………….. 6

بند سوم: اهداف صندوق……………………………………………………………. 10

بند چهارم: وظایف صندوق………………………………………………………… 11

بند پنجم: عضویت در صندوق…………………………………………………….. 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت………………………………. 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق…………………………………………………… 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق……………………………………………………… 22

اول- تعهدات خاص…………………………………………………………………… 22

دوم- تعهدات عام……………………………………………………………………… 23

فصل دوم: ارکان صندوق…………………………………………………………………….. 26

بند اول: ارکان اصلی…………………………………………………………………. 26

الف) هیئت رئیسه………………………………………………………………………. 26

ب) هیئت اجرایی………………………………………………………………………… 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان…………………………………………………. 30

د) ادارات و دوایر صندوق…………………………………………………………. 31

بند دوم: ارکان فرعی…………………………………………………………………. 34

الف) کمیته موقت……………………………………………………………………….. 34

ب) کمیته توسعه……………………………………………………………………….. 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق …………………………………………………. 38

فصل سوم: منابع ………………………………………………………………………………… 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق…………………………………………. 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن……. 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول…………………………………….. 47

الف) تسهیلات دائمی………………………………………………………………….. 47

1- ترانش ذخیره ……………………………………………………………………… 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی……………………………………….. 47

3- تسهیلات مالی جبرانی ………………………………………………………….. 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ………………………………………. 50

5- تسهیلات مالی گسترده………………………………………………………….. 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری……………………………………………………… 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت……………………………………………………….. 52

1- تسهیلات نفتی ……………………………………………………………………… 52

2- مکانیسم وتیوین…………………………………………………………………… 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ……………………………………….. 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق…………………………………………………………… 56

بند اول: معاملات صندوق…………………………………………………………… 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی……… 60

بند سوم: خدمات صندوق…………………………………………………………… 63

الف) آموزش…………………………………………………………………………….. 63

ب) کمک‌های فنی ………………………………………………………………………. 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها………………………………………… 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی……………………………………… 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول ……………………………. 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه……………………………………………………… 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق………………………………………….. 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران………………….. 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران…………………………………………………. 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ………… 85

منابع

دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا