دانلود پاورپوینت

دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم 2021

لینک دانلود محصول

پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

 

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اکوتوریست 13

2-2-2- اصول اکوتوریسم 13

2-2-3-اهداف اکوتوریسم 14

2-2-4- اهمیت اکوتوریسم 14

2-2-5- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم 15

2-2-5-1- فرصتهای اکوتوریسم 15

2-2-5-2- تهدیدات اکوتوریسم 15

2-3- اکوتوریسم در روستا 16

2-4- تعریف و مفهوم خانه های دوم 19

2-5- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی 22

2-5-1- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی 22

2-5-2- مهاجرت های روستایی- شهری 22

2-5-3- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها 23

2-5-4-  بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی 23

2-5-5-  شهر گریزی و گسترش خانه های دوم 23

2-6- تاریخچه خانه های دوم 24

2-6-1-  جهان 24

2-6-2-  ایران 26

2-7- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی 29

2-7-1- اثرات زیست محیطی 31

2-7-1-1- آلودگی هوا و صوتی 31

2-7-1-2- آلودگی آب رودخانه ها 31

2-7-1-3- از بین بردن پوشش گیاهی 32

2-7-1-4- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی 32

2-7-1-5- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 32

2-7-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 33

2-7-2-1- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه 33

2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان 33

2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران 33

2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری 34

2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی 34

2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی 35

2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی 35

2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی 35 

2-7-3- اثرات اقتصادی 35

2-7-3-1-  افزایش قیمت زمین 36 

2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات 36 

2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد 36 

2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی 37 

2-7-3-5- افزایش هزینه زندگی 37 

2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی 37 

2-7-3-7- افزایش رفاه عمومی مردم روستا 37 

2-7-3-8- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان 38 

2-7-4- اثرات کالبدی 38

2-7-4-1-  تغییر کاربری باغات و مزارع 38 

2-7-4-2-  تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی 39 

2-7-4-3-  تغییر در بافت و ساخت روستا 39 

2-7-4-4-  تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی 39 

2-7-4-5-  تغییر چشم انداز روستایی 39 

 

2-1- مقدمه 

یكی از حوزه هایی كه به طور عمده مورد علاقه جغرافیدانان است، آثار گردشگری بر محیط زیست انسان است. دلیل این امر در ماهیت جغرافیا نهفته است كه دارای رویكردی قوی در زمینه روابط انسان و محیط می باشد. در واقع آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیل منابع، حوزه ای است كه در آن جغرافیدانان انسانی و طبیعی در مطالعه معضلات مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراك هستند، با این حال دلیل دیگر، اهمیت صرف محیط زیست طبیعی برای فعالیت گردشگری و تفریح است(Hall and page,2002,p151).

برخی از جاذبه های مردم شناسی همچون گردشگری کوچ، روستا گردی و آداب ورسوم و. . . در دل قطب های طبیعی قرار دارند و برآوردها نشان می دهد که اغلب متقاضیان شرکت در تورهای کوچ روستا گردی و نیز حضور در مراسم بومیان دور افتاده اکوتوریست ها هستند و در اکوتوریسم آن بخش از جاذبه های مردم شناسی قابل توجه هستند که در وهله اول حاصل انطباق انسان با محیط طبیعی پیرامون او بوده وبه عنوان جاذبه سیاحتی صرفا در ترکیب با خاستگاه طبیعی آنها هویت می یابند (جهانیان و زندی، 1391: 112).

2-2-اکوتوریسم

اکوتوریسم، مفهوم نسبتا جدیدی است که هنوز هم اغلب، درست درک نشده و صحیح به کار نمی رود. اولین تعریف جامع، کوتاه ومعتبر توسط انجمن بین المللی اکوتوریسم در سال 1990 ارائه شد ” اکوتوریسم سفری مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی” (رنجبر، 1390: 5).

اتحادیه حفاظت از طبیعت در سال1996اکوتوریسم را این گونه تعریف کرد” سفری با مسئولیت زیست محیطی و دیدار از نواحی طبیعی، به منظور لذت جویی و درک طبیعت است. این فعالیت سبب ارتقای حفاظت می شود و پیامدهای منفی کمی به دنبال دارد و مردم محلی را در فعالیت های سود آور درگیر می کند” (رضوانی، 1390: 23).

جدیدترین، بهترین وکامل ترین تعریف درسال1999توسط مارتاهانی ارائه شد” اکوتوریسم، سفر به مناطق حساس، بکر، سالم و معمولا حفاظت شده می باشد. اکوتوریسم برای گردشگر، یک سفر آموزنده می باشد، که درآمد آن صرف حفاظت محل شده و مستقیما در رشد و توسعه ی اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی تاثیر گذاشته و موجب تکریم فرهنگ های گوناگون و حقوق بشر می گردد” (رنجبر، 1390: 5).

دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا