دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت روشها و فنون ياددهي ، يادگيري در پیش دبستانی 2021

دانلود پاورپوینت روشها و فنون ياددهي ، يادگيري در پیش دبستانی 2021

دانلود پاورپوینت روشها و فنون ياددهي ، يادگيري در پیش دبستانی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت روشها و فنون ياددهي ، يادگيري در پیش دبستانی

 

فهرست مطالب:

روشها و فنون ياددهي  يادگيري

اهميت وارزش بازي

روش بازي

انواع بازي

بازي هاي ابتكاري

بازي هاي بدني

اسباب بازي

انواع اسباب بازي

نمايشنامه (بازي نقش )

روش اكتشافي

قصه‌گويي و تصوير خواني

گفتگوي آزاد

روش گردش علمي

حركات ريتميك

تدريس تيمي Team Teaching

 

بخشی از متن پاورپوینت :

روشها و فنون ياددهي يادگيري

بايك نگاه كلان نگر به آموزش ،درمي يابيم كه ،اهداف انتخابي برروي تمام اجزا وعناصر مانند ،روش ،رسانه ،فعاليت هاي يادگيري ،ارزشيابي و… اثرغيرقابل انكاري دارد وبراي دستيابي مناسب به آن هدف يااهداف بايد ازروش هاي مطلوب همسوبا آن بهره گيري نمود.

به همين منظور براي انتخاب يك روش مناسب بايددردرجه ي اول به اهداف آموزشي توجه نمود وبراساس آن به انتخاب روش مبادرت كرد.چنانچه هدفي درحيطه ي شناختي قرارداشته باشد ،روش خاصي راديكته مي كندواهداف حيطه ي نگرش ها ومهارت هانيز روش ويژه ي خودرامي طلبد. درعين حال اتخاذتصميم درزمينه روش كاروفعاليت (آموزش) به اصولي كلي نيزمتكي است.اين اصول عبارتنداز
روش انتخابي به هدف مربوط باشدوازهدف نشأت گرفته باشد.
تعاملي بودن روش هميشه مطلوب ترازنوع غيرتعاملي آن است. منظورآن است كه روشي رابرگزيدكه يادگيرنده درآن فعال باشدوخودمفاهيم ومحتوارادريافت نمايدوفعالانه دريادگيري مشاركت نمايد.

اهميت وارزش بازي
بازي راهي است براي بيان عقايدو احساسات و نيز پژوهش و شناخت دنياي پيرامون .
موقعيتهاي بازي :
تجربه‌هاي عيني مناسبي را براي يادگيري به وجود مي‌آورد.
برنامه‌اي متعادل و فرآيند محور را بوجود مي‌آورد كه تمام اهداف رشد را تحقق مي‌بخشد.
رشد فرآيندهاي يادگيري چون مشاهده ، تجربه آموزي ، حل مسأله و خلاقيت را در كودكان تقويت مي‌كند .
به ارتقاي مهارتهاي گفتاري و اجتماعي كمك مي‌كند.
يادگيري را براي كودكان لذّت بخش  ساخته و در آنان انگيزه‌اي مداوم براي رفتن به مدرسه و يادگيري‌هاي مدرسه‌اي بوجود مي‌آورد…

دانلود پاورپوینت روشها و فنون ياددهي ، يادگيري در پیش دبستانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا