دانلود پاورپوینت

دانلود پاور پوینت مهندسی نرم‌افزار 2 2021

دانلود پاور پوینت مهندسی نرم‌افزار 2 2021

دانلود پاور پوینت مهندسی نرم‌افزار 2 2021

لینک دانلود محصول

پاور پوینت مهندسی نرم‌افزار 2

 

چکیده:

هدف این درس در رشته مهندسی کامپیوتر:

برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد. به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری اززندگی بشرغیر ممکن است.

جایگاه این درس دررشته مهندسی کامپیوتر:

درس مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزارنقش مهمی راایفامی کند. همان طورکه ساختمان بدون مهندسی نمی تواندمورداطمینان باشد، نرم افزارنیزبدون مهندسی مورداطمینان نخواهد بود.

سیستم بی درنگ چیست:

سیستم بی درنگ یک سیستم نرم افزاری است که رویدادهارا درزمان بی درنگ پاسخ می دهد وصحت آن فقط به نتایج آن 
بستگی ندارد،بلکه به زمان تولیداین نتایج وابسته است.

دو دسته ازتحریک ها درسیستم بی درنگ:

تحریک های دوره ای:

  این تحریک ها درفواصل زمانی معینی رخ می دهندبه عنوان مثال سیستم ممکن است سنسوری رادر هر5میلی ثانیه امتحان کند وبرحسب مقدارآن،پاسخ دهد.

تحریک های غیردوره ای:

این تحریک هابه طورنامنظم اتفاق می افتد.ومعمولاً توسط راهکاروقفه کامپیوترخبرداده می شوند.

مراحل فرآیندطراحی:

شناسایی تحریکی که سیستم باید پردازش کند.وپاسخ مربوط. محدودیت های زمانی مربوط به هرتحریک وپاسخ شناسایی شود.

یک کامپیوتربرای اجرای سیستم انتخاب شوددارای اجزابی درنگ.تحریک وپاسخ درتعدادازفرآیندهای همزمان  ترکیب شوند.

برای هرتحریک وپاسخ الگوریتم هایی طرح شود.طراحی سیستم زمانبندی برای به موقع شروع شدن فرآیند.

طراحی سیستم چیست:

طراحی معماری سیستم بی درنگ شامل سازماندهی سیستم به صورت مجموعه ای ازفرایندهای همزمان است.وبه هردسته از

 محرک وپاسخ هافرآیندی منتسب می شود.

سیستم عامل بی درنگ :

سیستم عامل بی درنگ مسئول مدیریت منابع وفرآینداست وهمواره شامل زمان بندی است که تصمیم می گیرد کدام فرایند
براساس اولویت برای اجرازمان بندی شود.

قطعاتRTOS برای تمام سیستم ها:

ساعت بی درنگ

اداره کننده وقفه

 زمان بند

مدیر منابع

توزیع کننده

دانلود پاور پوینت مهندسی نرم‌افزار 2 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا