دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت اندازه گیری جریان مایعات 2021

دانلود پاورپوینت اندازه گیری جریان مایعات 2021

دانلود پاورپوینت اندازه گیری جریان مایعات 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت اندازه گیری جریان مایعاتتعریف جریان

اهمیت آن بدلیل کاربرد در کارهای متنوع

اهمیت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….)

عبور مقدار معینی (حجم یا جرم) از ماده در واحد زمان از یک مسیر (لوله، کانال،…)

واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min 

اهمیت دقت اندازه گیری و مسائل اقتصادی

در اندازه گیری دبی فشار و دما هم نقش دارند

دبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرایط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گیری می کنند

روشهای اندازه گیری به عوامل زیر بستگی دارد:

جنس ماده

میزان چسبندگی

درجه حرارت

هدایت الکتریکی

مقدار جریان

مقدار مواد معلق


استاندارد اندازه گیری

فشار 1 اتمسفر

درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد

واحد های استاندارد SCFM و SCCM


روشهای اندازه گیری جریان

روش های توزینی

اندازه گیری حجم

اندازه گیری تغییر حجم موثر توسط پمپ

ولتاژ حاصل از عبور مایع از یک میدان مغناطیسی

حرارت لازم برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت سیال در حال جریان

تغییر سطح مقطع جریان در اثر تغییر مقدار جریان (Rotameter)

نیروی حاصل از برخورد جریان سیال با مانع

نیروی حاصل از تغییر سرعت سیال در نتیجه تغییر سطح مقطع جریان

سرعت گردش پروانه در مسیر جریان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری جریان مایعات 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا