دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک 2021

دانلود بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک 2021

دانلود بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک 2021

لینک دانلود محصول

عنوان مقاله: بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز

گاوپنبه،علف خونی و شلمبیک

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 22

شرح مختصر:

علف های هرز جزء محدود کنندهای اصلی عملکرد محصولات زراعی در اکثر سیستم های کشاورزی و بخصوص سیستم ارگانیک هستند. طبق یك تعریف ساده ،‌علف هرز یك گیاه نابجا می باشد یعنی در جایی می روید كه حضورش نامطلوب می باشد. در واقع علف هرز گیاهی است خود رو كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها می روید كه كمیت و كیفیت و در نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی را به شدت پایین می آورد و ضمن اختلال در عملیات زراعی هزینه های تولید را افزایش می دهدعلف هرز گیاهی است كه در جایی كه رویید حضورش بیش از فایده است . گفته می شود گندم در مزرعه جو علف هرز است یعنی با وجودی كه گندم دارد چون به طور خودرو روئیده است و هدف كشت نبوده است ، علف هرز محسوب می شود .

فهرست مطالب

مقدمه

گیاهشناسی سه گیاه

شلمبیک

روشهای کنترل

اکولوژی خردل وحشی

فیزیولوژی خردل وحشی

اهمیت در بخش کشاورزی

معرفی علف هرز خونی واش(Phalaris brachystachys)

روشهای کنترل

معرفی علف هرز گاوپنبه

زمان جوانه زنی

نحوه رویش

خواص دارویی سه گیاه مورد مطالعه

خواص خردل وحشی

فواید خردل وحشی

مدیریت خردل وحشی

پیشگیری

کنترل زراعی

کنترل مکانیکی

کنترل شیمیایی

خواص خونی واش

پراکنش جغرافیایی

گاوپنبه

خواص دارویی گاوپنبه

تیره گیاهان مورد مطالعه

خواص آللوپاتی سه گیاه مورد مطالعه

اللوپاتی گاو پنبه

نتیجه گیری و خلاصه مطالب

تصاویر

علف هرز گاوپنبه

علف هرز خونی واش

شلمبیک

مقایسه سه گیاه مورد مطالعه

منابع

دانلود بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا