دانلود پاورپوینت

دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند 2021

دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند 2021

دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

روش نمره گذاری و تفسیر:

این پرسشنامه دارای 101 سو.ال بوده که گزینه های آن بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اند. در تمامی سوالات به جز سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه کاملا مخالفم 1 نمره، گزینه مخالفم 2 نمره، گزینه مطمئن نیستم 3 نمره، گزینه موافقم 4 نمره و گزینه کاملا موافقم 5 نمره را کسب خواهد کرد. اما در سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه های 1، 2، 3، 4،و 5 به ترتیب نمره های 1، 2، 3، 4، و 5 را کسب خواهند نمود.

منبع

دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا