دانلود پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه نانوكاتالیست 2021

دانلود دانلود پروژه نانوكاتالیست 2021

دانلود دانلود پروژه نانوكاتالیست 2021

لینک دانلود محصول

پروژه نانوكاتالیست

این محصول در قالب فایل word و در 131 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب: 

عنوان

صفحه

فصل 1-كاتالیست و علم سطح

1

1-1-كاتالیست

2

1-2-انواع كاتالیزور

3

1-2-1-كاتالیست هموژن

3

1-2-2-كاتالیست های هتروژن یا ناهمگن

3

1-2-3-كاتالیست های زیستی یا آنزیمها

3

1-3-كاتالیست های هتروژن (ناهمگن)

4

1-3-1-كاتالیزورهای توده ای

5

1-3-2-كاتالیزورهای پایه ای

5

1-4-فعالیت و گزینش

5

1-5-مراحل فعل و انفعال كاتالیستی

6

1-6-كاتالیزور ایده آل

7

1-7-سرعت ویژه كاتالیست

7

1-8-گزینش پذیری

8

1-9-پایداری

9

1-10-خصوصیات فیزیكی كاتالیست

10

1-11-خصوصیات مكانیكی كاتالیست

11

1-12-تهیه كاتالیست

12

1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتالیست

13

1-14-پایه كاتالیست

13

1-15-روشهای ساخت كاتالیزورها

14

1-15-1-روش رسوب گیری

15

1-15-2-روش Copercipitation

15

1-15-3-روش Raney

16

1-16-كاتالیزورهائی كه غیر فعال می شوند

16

1-17-مكانیسم غیرفعال شدن كاتالیزور

17

1-17-1-واكنش های فساد

17

1-17-2-نفوذ حفره ای

19

1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتالیزور

20

1-17-4-دیگر عوامل موثر در فساد

21

1-18-جذب سطحی

22

1-19-سینیك جذب سطحی

24

1-20-جذب سطحی بر روی یك سطح عریان

27

فصل دوم: نانوكاتالیست

36

مقدمه

37

2-1-كاتالیست ناهمگن

38

2-2-واكنشهای ناهمگن كجا اهمیت پیدا می كنند؟

40

2-3-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی

41

2-4-كاتالیست سه گانه

41

2-5-فراوری نیمه هادیها و نانوتكنولوژی

42

2-6-دیگر زمینه های كاربرد دانش سطح

43

بخش اول:

44

2-7-ساختار سطح

44

2-8-ساختار ایده آل صاف

44

2-9-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن

47

2-10-سطوح مقابل

48

2-11-سطوح جفت فلزی

49

2-12-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی

49

2-13-بازسازی سطوح تمیز

50

2-14-جزیره ها

50

2-15-وضعیت الكترونی توده

51

2-16-فلزات نیم رساناها و نارساناها

52

بخش دوم

57

2-17-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده

57

2-18-تكنیكها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی

57

2-19-اسكن گیری یا نمایش میكروسكوپی حاصل از كاوش و ایجاد سوراخ

59

2-20-نیروی اتمی میكروسكوپی

65

2-21-نمایش و اسكن میكروسكوپی حفاری یا سوراخ

65

2-22-مود یا روش تماس یا اتصال

67

2-23-روش نیروی اصطكاك

67

2-24-روش غیر تماسی

68

2-24-1-نمایش میكروسكوپی در نزدیكی سطح

68

2-24-2-پراكندگی الكترون یا انرژی پایین و كم

69

2-24-3-طیف سنجی الكترونیك

70

2-25-ادسرپشن لانگ مویریان

70

2-26-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)

74

2-27-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم كنش های جانبی

75

2-28-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی

79

2-29-ایزوترم لانگ مویر

79

2-30-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما

80

2-31-بررسی و تجزیه و تحلیل كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما

82

2-32-بررسی كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما

84

خلاصه ای از مطالب مهم

87

بخش سوم

87

2-33-واكنش های سطح پیچیده (كاتالیزكردن و كندن)

87

2-34-اندازه گیری و سنجش سینتیك سطح و مكانیزم های واكنش

88

2-35-فرآیند هابر-بوش

91

2-36-از سنتیك های میكروسكوپی تا كاتالیز كردن

96

فصل سوم: كاربرد نانوكاتالیست در صنعت

98

3-1-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوكاتالیست

99

3-2-نانوكاتالیست و اینده سوختهای فسیلی

100

3-3-پیشرفت های نانوكاتالیست دارای این قابلیت هاست

101

3-4-برخی از كاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو

102

3-5-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با كاتالیزورهای نانوساختاری

104

3-5-1-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون

105

3-5-2-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد

105

3-6-كاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با كمك كاتایست های اكسیدی لرزان

107

3-7-كاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی

108

3-8-افزایش فعالیت نانوكاتالیست ها توسط آب

109

3-9-كاتالیست های زیست محیطی

110

3-10-كاربرد نانوكاتالیست ها در هیدروكراكینگ فرآیندهای پالایش نفت

111

3-10-1-مقدمه

111

3-10-2-هیدروكراكینگ

112

3-10-3-كاربردهای فناوری نانو در هیدروكراكینگ

113

3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت

114

3-11-1-مقدمه

114

3-11-2-پلیمریزاسیون

115

3-11-3-ایزومریزاسیون

116

3-11-4-كاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون

116

3-11-5-ایزومریزاسیون

116

3-12-طرح های كاتالیستی در حال بررسی

117

3-12-1-بررسی ساخت پوشش های كاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند

117

3-12-2-بررسی ساخت كمپلكس متالوسنی بیس زیركو تیم دی كلرید برای پلیمر

118

3-12-3-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی كاتالیست های دو عملگر

118

3-13-استفاده از تكنولوژی نانوكاتالیست برای تهدید كشورهای خاورمیانه

119

3-14-قابلیت های پیش بینی شده نانوكاتالیزورها

119

3-15-تحلیل

121

منابع و مأخذ

123

 

دانلود دانلود پروژه نانوكاتالیست 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا