سلامت و تربیت کودکان

برای تو | ۴ روش قطعی برای دل زده کردن کودکان از درس و مدرسه (2021)

برای تو | ۴ روش قطعی برای دل زده کردن کودکان از درس و مدرسه  (2021)
2 minutes
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/496ddb039077c7d85b90f4485897f6ce81f88b9e_1631004223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کالسکه دلیجان مدل BENITA PLUS

کالسکه دلیجان مدل BENITA PLUS
کالسکه دلیجان مدل BENITA PLUS
۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113379816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل B047

ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل B047
ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل B047
۱۶۵۰۰۰۰۰
٪۱۰
۴۹.۱میلیونتومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6ca4f0f181185f921dab01f3ce0a95f551050ce_1621102492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل اسپیدا بدنه برنز

ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل اسپیدا بدنه برنز
ست کالسکه و کریر اسپرینگ مدل اسپیدا بدنه برنز
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
quality,q 90
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119528424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10
۳۰.۲میلیونتومان

 

با درس نخواندن بچهها چه کنیم؟ این سوالی است که خیلی از والدین از خود می پرسند. والدینی که فکر میکنند فرزندشان در درس خواندن تنبل است و علاقهای به درس و مدرسه ندارد اما متاسفانه به جای استفاده از بهترین روش برای درس خواندن کودکان خود، از روشهایی استفاده میکنند که نتیجه عکس داشته و به ضرر فرزندشان تمام میشود.

راهحلهایی که خیلی از والدین از سر دلسوزی و نگرانی برای علاقمند کردن فرزند خود به درس خواندن، انجام میدهند بیشتر از اینکه نتیجه بخش باشد، تاثیر منفی و جبران ناپذیری بر تحصیل کودکشان دارد. به طور مثال، برای اینکه والدین فرزند خود را وادار به انجام تکالیفش کنند با وعدههای مختلف به او امتیاز میدهند. یا به روشهای اشتباهی مثل کتک زدن بچه برای درس خواندن یا قرار دادن او در فضای رقابتی بین دوستانش متوسل میشوند. این موارد به همراه ۴ اشتباه رایجی که والدین انجام میدهند، که در ادامه آنها را توضیح دادهایم، مهمترین علتهایدرس نخواندن بچهها است.

بنابراین اگر میخواهید بدانید که دقیقاً چه رفتارهایی از جانب شما باعث دلزدگی فرزندتان از درس و مدرسه میشود، مطالعه این محتوا را از دست ندهید.

 

 

1. فرزند خود را برای گرفتن نمره 20 تحت فشار قرار دهید!

از نظر برخی از والدین، اصلاً مهم نیست که توانایی و سطح یادگیری فرزندشان در چه حد باشد. تحت هر شرایطی دانشآموز آنها، باید بالاترین نمره کلاس را بدست بیاورد. وسواس شدید والدین برای گرفتن نمره 20 به حدی زیاد است که  شبهای امتحان همهبرنامهها تحت شعاع این امتحانات، تعطیل شده تا فرزند آنها بیوقفه درس بخواند.

اجبار و تحمیل در درس خواندن به جای اینکه موثر باشد، نتیجه عکس و منفی دارد و باعث دلزدگی دانشآموز از درس و مدرسه میشود. قطعاً رسیدن به آینده تحصیلی درخشان، تنها با نمرات بیست و کارنامه عالی دانشآموز، رقم نمیخورد، بلکه ذهن فعال و علاقمند به تحصیل کودک است که او را به سمت مسیرهای درست هدایت میکند.

بنابراین شما والدین عزیز حق انتخاب دارید، یا میتوانید همچنان فرزند خود را مجبور کرده تا در کلاسهای مختلف تقویتی برای گرفتن نمرات عالی شرکت کند و با این اجبار، به صورت غیر عمدی و غیر مستقیم آسیب بیشتری به کودک خود وارد کنید. شما به عنوان والدینی که نگران وضعیت تحصیلی فرزند خود هستید میتوانید با خلوت کردن برنامههای روزانه فرزند خود و تمرکز روی مشکل اصلی او با کمک آموزشی متناسب با نیاز درسیاش مثل استفاده از کلاس تدریس خصوصی، خوب درس خواندن و خوب تمرکز کردن را به او یاد دهید.

 

2. فرزند خود را تا شب امتحان به امان خدا رها کنید!

خیلی از والدین متاسفانه تنها در شبهای امتحان این سوال را میپرسند که با درس نخواندن بچهها چه کنیم؟ در واقع فقط در شبهای امتحان متوجه وضعیت نگران کننده فرزند خود میشوند. زمانی که میبینند حجم مطالب خوانده نشده کتاب زیاد است یا فرزندشان نمیتواند به نمونه سوالات امتحانی پاسخ دهد، به فکر چاره و راهحل ضرب العجلی برای این مشکلات میگردند. در واقع آنها از تمام سال تحصیلی، فقط در زمان امتحانات متوجه مشکلات عمیق و پایه ای فرزند خود میشوند.

خیلی از مواقع والدین با گرفتن معلم خصوصی در چند جلسه میخواهند تمام مشکلات پایهای فرزندشان را رفع کرده و او را برای امتحان آماده کنند. درست است که معلم خصوصی در همان چند جلسه دانشآموز را برای شرکت در امتحان آماده میکند، اما نمیتواند تمام مشکلات تلنبار شده او را در زمان کمی رفع کند.

چرا باید به جای اینکه از اول سال به فکر چاره برای حل مشکلات درسی فرزند خود بوده، در شبهای امتحان به دنبال علت درس نخواندن بچهها و جستجوی راهحل برایش باشند؟

والدین دقیقه نودی نباشید و فکر نکنید که تمام مشکلات درسی فرزندتان فقط مختص شبهای امتحان است. اگر به دنبال گرفتن معلم خصوصی و راهحلهای مناسب هستید، این اقدامات موثر را دقیقه نود با سطح توقعات بالا انجام ندهید. از همان ابتدای سال اقدام به درخواست معلم خصوصی کنید تا معلم زمان کافی برای رفع مشکلات درسی دانشآموز و آماده کردن او برای امتحان داشته باشد.

blank loading

 

3. یکبار دیگر برای رضایت فرزند خود، دانشآموز شوید!

چگونه کودکان را به درس خواندن علاقهمند کنیم؟ خیلی از والدین عزیز، زمانی این سوال را میپرسند که خودشان عملاً به جای کودک خود، درس خوانده و تکالیف آنها را انجام میدهند.

در واقع تا زمانی که شما به جای نقش حمایتی، به اشتباه دانشآموز میشوید و تمام تکالیف و کارهای مدرسه فرزندتان را انجام میدهید، تغییر مثبتی در روند تحصیل فرزند شما اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط فرزند شما عادت میکند که پدر و مادرم تکالیفم را انجام میدهند، اگر درسی را خوب یاد نگرفته باشم، پدر و مادرم به من یاد خواهند داد، اگر کارهای مدرسه و کاردستی و آموزشهای فوق برنامه داشته باشم، پدر و مادرم پیگیر آنها خواهند بود.

با دانشآموز بودن والدین، فرزندان با مفاهیم اشتباه و غلطی همچون تنبل بودن، بی هدف بودن و بی مسئوليت بودن آشنا میشوند. مفاهیم خطرناکی که اگر برای بچهها بخشی از عادت‌‌شان شود، علاوه بر آسیب تحصیلی، بر آینده شغلی و زندگی آنها نیز صدمات زیادی وارد میکند.

اگر فرزند شما نمیتواند تکالیفش را حل کند دریادگیری درسهایش ضعف دارد. چنین مورد در مقطع ابتدایی بيشتر دیده میشود. بنابراین بهتر است به جای حل سوالات و یا تقلب رساندن به او در انجام تکالیفش، نقش پدر و مادری خود را ایفا کنید. چون کمک به دانشآموز و راهنمایی او وظیفه معلم است نه شما، بنابراین بهتر است نقش حمایتگری برای فرزند خود داشته باشید و با گرفتن معلم خصوصی ابتدایی به او کمک کنید تا مفاهیم و مطالب را از همان ابتدای تحصیل به خوبی و با متدی درست یاد بگیرد و سپس با تشویق، حمایت و دلگرمی از تلاش فرزند دبستانی خود در انجام به موقع تکالیفش، او را در مسیر درست درس خواندن هدایت کنید.

 

4. برای فرزند خود فقط کتاب کمک آموزشی بخرید

امان از والدینی که با ثبتنام فرزندشان در بهترین مدارس و صرفا خرید کتاب کمکی سعی دارند که به آنها کمک کنند. اگر فرزند شما حوصله درس خواندن ندارد، پایه ضعیفی در درسهای تخصصیاش مثل درس عربی، ریاضی، فیزیک و غیره دارد، بهترین مدرسه و بهترین منابع کمک آموزشی برای او به تنهایی کاربردی ندارد.

دانشآموز بی حوصله به درس با پایه ضعیف نیاز به همراهی معلمی دارد که روی نیاز درسیاش تمرکز کند و تدریسی متناسب با توان یادگیری او بدهد. به طور مثال در درس عربی، دانشآموز تا زمانی که مشکلات پایهای در این درس داشته، استفاده از بهترین کتاب کمکی تاثیری بر یادگیریاش ندارد. بلکه با کمک معلم خصوصی زبان عربی است که آموزشی متناسب با توان و درک خود میبیند، سپس با قلقها و نکاتمهمی که از معلمش یاد گرفته، میتواند به سوالات و تستهای عربی پاسخ دهد و در این درس قوی شود.

بنابراین به جای اجبار کردن فرزندتان برای شرکت در کلاسهای تقویتی با هزینههای سنگین، براساس نیاز و مشکل اصلی او تصمیم بگیرید، بهترین روش برای درس خواندن فرزند خود را انتخاب کنید چون از این شاخه به آن شاخه پریدن و امتحان روشهای مختلف آموزشی، جزء از دست دادن زمان و هزینه، منفعت دیگری برایتان ندارد.

blank loading

 

موفقیت تحصیلی از طريق برگزاری کلاس خصوصی با بهترین معلمین ایران در استادبانک

میتوانید با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی استادبانک، به او خوب یاد گرفتن و خوب تلاش کردن برای درس خواندن را آموزش دهید. با صرف هزینههای معقول معلم خصوصی استادبانک، به فرزندتان این اجازه را دهید که با کمک معلم خصوصیاش، به تنهایی از پس مشکلات درسی خود بربیاید و مسئولیت پذیری در حل تکالیفش را یاد بگیرد.

کلاس خصوصی استادبانک، مزایای زیادی دارد. پشتیبانان استادبانک از لحظه ثبت درخواست در کنار والدین و دانشآموز خواهند بود و برای ارتقا وضعیت تحصیلی او تلاش میکنند. کیفیت تدریس اساتید استادبانک به صورت جلسه به جلسه ارزیابی شده و از مخاطبین نظرسنجی میشود. همچنین میتوان تنوع قیمتی، امكان برگزاری جلسات به صورت حضوری، مشاهده نظرات سایر دانش آموزان و استفاده از خدمات ویژه را از مهمترین مزایای کلاستقویتی استادبانک نام برد.

میتوانید این فرصت و بستر ایدهآل علاقمند کردن فرزند خود به درس خواندن را با ورود به سایت استادبانک به نشانی www.ostadbank.com   یا تماس با شماره ۰۰۰۵۴۴۳۵۰۲۱ فراهم کنید. مشاورين و کارشناسان استادبانک، شما را به صورت رایگان راهنمایی خواهند کرد و به شما برای دریافت بهترین معلم خصوصی متناسب با نیاز شما مشاوره خواهند داد.

برای تو | ۴ روش قطعی برای دل زده کردن کودکان از درس و مدرسه (2021)

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا