دانلود پاورپوینت

دانلود پروژه در مورد اختلالات چشم …انوتومی 2021

دانلود پروژه در مورد اختلالات چشم …انوتومی 2021

دانلود پروژه در مورد اختلالات چشم …انوتومی 2021

لینک دانلود محصول

پروژه در مورد اختلالات چشم …انوتومی


  به نام خدا

assessment of the EyE                                               

Anatomy and physioroyy

آنوتومی حدقه یا orbit : orbit یك حفره استخوانی است به شكل هرم كه قاعده آن به طرف جلو ونوك آن به سمت عقب قرار گرفته است چهار دیواره برای قاعده آن می توان درنظر گرفت كه از استخوانهای سر می باشد.

كره چشم فقط  حدقه را پر می كند بقیه قسمتها شامل عروق ـ ماهیچه ها ـ غده اشكی ـ اعصاب وبافت چربی است.

دیواره حدقه دارای سوراخهایی است كه محل ورود وخروج اعصاب وعروق است :

1-optic canar درنوك هرم ( ته حدقه ) كه عصب بینایی ازآن عبور كرده وارد مغز می شود.

2-orbitar Fissure Superior درمجاورت كانال optic است كه اعصاب 6-4-3 ازآن عبور كرده وارد می شوند. اینها اعصاب حركتی چشم هستند.

3-superior orbitar fissure

4-Inferior ( درته حدقه است. )

شاخه ophtharmic عصب شماره 5 ازS.O.F وارد چشم می شود. ( عصب حسی بافتهای داخل حدقه ).

سرخرگ اصلی كه وارد حدقه می شود شاخه ایی ازكاروتید است بنام ophtharmic artery كه تمام قسمتهای چشم را خون می دهد. سیاهرگهای حدقه دوتا هستند كه خون كره چشم وبافتهای اطراف را تخلیه می كنند بنامهای S..O.V ophth وI.O.V كه رگ Superior از شكاف S.O.F ورگ Inferior از شكاف I.o.F عبور می كند. در داخل حدقه بجز كره چشم اعصاب ـ رگها ـ ماهیچه ها ـ چربی وبافت پیوندی وجود دارد. فضای بین رگها و اعصاب و تمام بافتهای داخل حدقه را بافت چربی گرفته است كه به صورت بافت ساختمانی است ( غیر ذخیره ای ) این بافت ساختمانی حركات موزون ـ نرم و دقیقی را برای چشم باعث می شود.


و

.

.

دانلود پروژه در مورد اختلالات چشم …انوتومی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا