دانلود پاورپوینت

دانلود روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک 2021

دانلود روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک 2021

دانلود روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک 2021

لینک دانلود محصول

روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک

 

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الكترونیك، لازم است مروری تئوریك به مباحث مطروحه در این معقوله صورت گیرد. لذا در این فصل ابتدا مفهوم تجارت الكترونیك مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا تجارت الكترنیك را تعریف كرده و انواع، مراحل، اجزا، مدل های كسب و كاری و مزایای آن ، مورد توجه قرار می گیرد.

سپس بازاریابی الكترونیكی را تعریف كرده و ضمن بررسی اجزا و اهداف بازاریابی اینترنتی توضیحاتی راجع به عناصر آمیخته بازاریابی اینترنتی ارایه خواهد شد. در بخش بعدی از این فصل به خرید و فروش الكترونیكی اشاره شده وچگونگی خرید و فروش بهنگام محصولات، مورد توجه قرار خواهد گرفت

 

 

-1) مقدمه…………………

2-2) تجارت الكترونیك……….

2-2-1) تعریف تجارت الكترونیك..

2-2-2) انواع تجارت الكترونیكی.

2-2-3) مراحل تجارت الكترونیكی.

2-2-4) اجزاء تجارت الكترونیكی.

2-2-5) مدلهای كسب و كاری در تجارت الكترونیكی

2-2-6) مزایای تجارت الكترونیكی

2-3) بازاریابی الكترنیكی……

2-3-1) تعریف و تكامل بازاریابی الكترونیكی: 

2-3-2) اجزاء بازاریابی اینترنتی

1-3-3) اهداف بازاریابی اینترنتی

2-3-4)آمیخته بازاریابی اینترنتی

2-3-4-1) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول 

2-3-4-2) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر توزیع 

2-3-4-3) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت 

2-3-4-4) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع

2-4) خریدو فروش الكترونیكی….

2-4-1) از تجارت الكترونیكی تا خرید و فروش الكترونیكی

 2-4-2) فروش بهنگام محصولات….

2-4-3) عوامل موفقیت در فروش اینترنتی   

2-4-4) ایجاد یك فروشگاه مجازی.

2-4-5) سیستم خرید از طریق اینترنت  

2-5) اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-1) ماهیت و مفهوم اعتماد…

2-5-2)دیدگاه جامع به اعتماد…

2-5-2-1) فلسفه…………….

2-5-2-2) روانشناسی…………

2-5-2-3) مدیریت……………

2-5-2-4) بازاریابی…………

2-5-3) ویژگی های اعتماد…….

2-5-4) نقش ریسك و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد

2-5-5) مشخصات اعتماد بهنگام…

2-5-6) ابعاد اعتماد………..

2-5-7) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الكترونیك……………………

2-5-7-1) مطالعات گیفن………

2-5-7-2) مطالعات آنگ، دوبلار و لی   

2-5-7-4) مطالعات چسكین و ساپینت

2-5-7-5) مطالعات همفیل……..

2-5-7-7) مدل وانگ و امورین….

2-5-7-8) مدل فرآیند محور چند بعدی ایجاد اعتماد  

2-5-7-9) تحقیقات شانكر و همكاران   

2-5-7-11) تحقیقات دایل و همكاران   

2-5-7-12) تحقیقات هافمن و همكاران  

2-5-7-13) تحقیقات تراكتینسكی و همكاران 

2-5-7-14) تحقیقات سولتان و همكاران 

2-5-7-15) تحقیقات یون………

2-5-7-16) مطالعات اسمیت و همكاران  

2-5-7-17)مطالعات شایندرمن…..

2-5-7-18) مطالعات پالمر و همكاران  

2-5-7-19) مطالعات ماتئو و همكاران  

2-5-7-20) مدل اعتماد،اعتماد رسمی و اعتماد غیز رسمی  

2-5-7-21) مدل چرخه زندگی تسعه اعتماد در تجارت الكترونیك  

2-5-7-22) مدل چند بعدی در تجارت الكترونیك   

2-5-7-23) مدل اعتماد ادراك شده در تجارت C 2B    

2-5-8) فناوری حمایت كننده از اعتماد در تجارت الكترونیك   

2-5-8-1) مهر و امضای تایید….

2-5-8-2) سیستم های شهرت…….

2-5-8-3) دفاتر ارائه عنوان

2-5-8-4-1) منوی كلیدی امنیتی .

2-5-8-4-2) سیستم زیر ساخت عمومی    

2-5-8-5) واسطه های مالی و آژانس های تضمین كننده 

2 -5-8-6) سیستم های حقوق و قانونی  

2-5-8-6-2) رویكرد دوگانه……

2-5-8-6-1) رویكرد دستوری یا تجویزی 

2-5-8-6-3) رویكرد حداقل…….

2-6) نتیجه گیری……………

 

دانلود روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا