دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت رسانه و خشونت 2021

دانلود پاورپوینت رسانه و خشونت 2021

دانلود پاورپوینت رسانه و خشونت 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت رسانه و خشونت،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
امـروزه هـیچ دلیل علمی برای تأیید این ادعا كه نمایش خشونت می تواند بـی ضـرر باشـد، وجـود نـدارد .
حتی پژوهش های متعدد نشان می دهد كه نمایش خـشونت در رسـانه هـای جمعـی ممكـن است برای جامعه خطرناك باشد.
حدود 5000 مطالعه در خصوص تـاثیرات خـشونت سـاختگی (غیـر واقعـی ) صـورت گرفته است . جامعه علمی بر این امر متفق است كـه خـشونت رسـانه ای بـه طـور قطـع میتواند واجد تأثیرات منفی در برخی گروه های دارای مشكل و مستعد انجام خشونت، مانند كودكان و نوجوانانی باشد كه خانواده هایی از هم پاشیده دارند .
و…
فهرست مطالب:
جهانی شدن و خشونت در رسانه
ابعاد و عناصر خشونت تلویزیونی
نظریه های مربوط به خشونت رسانه ای
معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری
معتقدان به اکتسابی بودن پرخاشگری
تأثیرات منفی خشونت رسانه ای
فرضیه برانگیختگی
فرضیه حساسیت زدایی
فرضیه بازداری زدایی
نظریه پالایش
نظریه کاشت
عوامل موثر بر تقویت پرخاشگری در رسانه
پیشنهادها و راهكارهایی برای مقابله با خشونت رسانه‌ای
این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت رسانه و خشونت

 فایل پاورپوینت رسانه و خشونت،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

امـروزه هـیچ دلیل علمی برای تأیید این ادعا كه نمایش خشونت می تواند بـی ضـرر باشـد، وجـود نـدارد .

حتی پژوهش های متعدد نشان می دهد كه نمایش خـشونت در رسـانه هـای جمعـی ممكـن است برای جامعه خطرناك باشد.

حدود 5000 مطالعه در خصوص تـاثیرات خـشونت سـاختگی (غیـر واقعـی ) صـورت گرفته است . جامعه علمی بر این امر متفق است كـه خـشونت رسـانه ای بـه طـور قطـع میتواند واجد تأثیرات منفی در برخی گروه های دارای مشكل و مستعد انجام خشونت، مانند كودكان و نوجوانانی باشد كه خانواده هایی از هم پاشیده دارند .

و…

 

 

فهرست مطالب:

جهانی شدن و خشونت در رسانه

ابعاد و عناصر خشونت تلویزیونی

نظریه های مربوط به خشونت رسانه ای

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری

معتقدان به اکتسابی بودن پرخاشگری

تأثیرات منفی خشونت رسانه ای

فرضیه برانگیختگی

فرضیه حساسیت زدایی

فرضیه بازداری زدایی

نظریه پالایش

نظریه کاشت

عوامل موثر بر تقویت پرخاشگری در رسانه

پیشنهادها و راهكارهایی برای مقابله با خشونت رسانه‌ای

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

دانلود پاورپوینت رسانه و خشونت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا