دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو 2021

دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو 2021

دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تیپ صحیح گاو


قد و قامت

ارتفاع از ناحیه جدوگاه تا سطح زمین را قد و قامت  می گویند.

معمولا این فاصله بین 130 تا 154 سانتی مترمی باشد.


عرض سینه

اندازه سطح داخلی در ناحیه فوقانی بین

 دستها را عرض سینه می گویند.

معمولا این فاصله بین 13 تا 29 سانتی متر

 می باشد.

باریک       ( 3 تا 1 )

متوسط      ( 6 تا 4 )

عریض       ( 9 تا 7 )


اندازه دور سینه

محیط بدن در ناحیه قفسه سینه عقب

 دستها را اندازه دور سینه می گویند.

این صفت نمایانگر وزن دام نیز می باشد


قدرت کمر

استحکام ستون فقرات در ناحیه بین استخوان

 برجسته( هیپ) و آخرین دنده را قدرت کمر

 می گویند.

ضعیف و پایین تر از سطح استخوان

برجسته             ( 3 تا 1 )

متوسط و هم سطح استخوان

برجسته             ( 6 تا 4 )

قوی و بالاتر از سطح استخوان

برجسته             ( 9 تا 7 )


عمق بدن

فاصله بین قسمت فوقانی ستون فقرات و

 افتاده ترین بخش شکم در ناحیه آخرین

 دنده را عمق بدن می گویند.

کم عمق     ( 3 تا 1 )

متوسط       ( 6 تا 4 )

عمیق          ( 9 تا 7 )


دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا