دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت نوروآناتومی و نورو فیزیولوژی (جلسات اول تا چهارم) 2021

دانلود پاورپوینت نوروآناتومی  و نورو فیزیولوژی (جلسات اول تا چهارم) 2021

دانلود پاورپوینت نوروآناتومی و نورو فیزیولوژی (جلسات اول تا چهارم) 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت نوروآناتومی  و نورو فیزیولوژی (جلسات اول تا چهارم) در 50 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxكلیات

سیستم عصبی یکی از سیستم های تنظیمی هموستازی است که اطلاعات را از داخل یا خارج بدن دریافت می کند و آنها را پردازش کرده و ایمپالسهایی برای کنترل اعمال مختلف بدن ارسال می کند.

سیستم اعصاب:

از نظر عملكردی:

سیستم ارادی

سیستم اتونومیك

از نظر آناتومی:

‍‍CNS( centeral nervous system)

PNS( peripheral nervous system)


نورون

واحد تشکیل دهنده سیستم عصبی را نورون گویند که دارای قدرت تحریک پذیری و قدرت تولید امواج عصبی می باشد.

نورون پس از تولد تكثیر نمی شودمگر بخشهایی شامل كورتكس مخچه ، هیپوكامپوس و نواحیی از تالاموس كه ممكن است پس از تولد تكثیر یابند.

از نظر شكل خروج زوائد از جسم سلولی:

: Unipolar محل انشعاب آکسون و

     دندریت از جسم سلولی در یک نقطه

     است. در عقده های نخاعی  می توان آنها را مشاهده نمود.

: Bipolar دارای یک آکسون و یک دندریت هستند که از دو قطب سلول خارج می شوند. در شبکه چشم، مخاط بویایی و مخچه دیده می شوند.

:Multipolar که به شکل ستاره ای و هرمی هستند و عمدتا در نخاع و قشر مخ دیده می شوند.


از نظر فیزیولوژی نورونها به سه دسته تقسیم می شوند:

نورونهای آوران ( حسی) (afferent)

پیام را از محیط به سیستم عصبی مرکزی می برند.

نورونهای وابران ( حرکتی) (efferent)

سیگنال را از سیستم عصبی مرکزی به محیط می برند.

نورونهای رابط )نورون بینابینی(

(inter neurone)

90 درصد نورونها را تشکیل می دهند و ارتباط بین قسمت های مختلف سیستم عصبی را برقرار می کند.


از نظر طول آكسون و اندازه جسم سلولی:

نورون تیپ 1 گلژی :

جسم سلولی بزرگ و آكسون بلند : شاخ قدامی نخاع ، پیرامیدال قشر مغزو پورکنژ مخچه

نورون تیپ 2 گلژی :

جسم سلولی كوچك و آكسون كوتاه . فراوانتر از نوع 1 هستند. قشر مغز و قشر مخچه با عملکردی اکثرا مهاری.

دانلود پاورپوینت نوروآناتومی و نورو فیزیولوژی (جلسات اول تا چهارم) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا