دانلود پاورپوینت

دانلود تاریخ هنر ایران 2021

دانلود تاریخ هنر ایران 2021

دانلود تاریخ هنر ایران 2021

لینک دانلود محصول

تاریخ هنر ایران

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

بخش اول :تاریخ هنر جهان
o    هنر ابتدایی
o    هنر های بدوی
o    هنر بین النهرین
o    هنر آکد
o    هنر بابل
o    هنر آشور
o    هنر مصر
o    هنر هند
o    هنر یونان باستان
o    هنر باختر در دوره ی نوزایی(رنسانس)
• شیوه ی باروک
• شیوهی رمانتیسیسم
• نقاشان رمانتیسیم
• شیوه ی امپرسیونیسم
o    قرن بیستم و جلوه هایی از نو گرا
• سمبولیسم
• کوبیسم
• اکسپرسیو نیسم
• دادا و سوررئالیسم
• پیکره سازی نو گرا

بخش دوم:تاریخ هنر ایران
o    هنر پیش از تاریخ
o    تمدن سیلک چشمه علی و تپه حصار
•    دوره مفرغ
•    عصر آهن
o    تمدن زیویه و حسنلو
o    هنر املش و مارلیک
o    هنر هخامنشی
•    صنایع دستی
•    حجاری و پیکر تراشی
•    معماری
o    هنر اشکانی و پارتی
•    آثار سفالی و فلزی
•    معماری حجاری و نقاشی
o    هنر ساسانی
•    معماری
•    پیکر تراشی نقاشی و موزائیک
•    سفالگری فلزکاری و شیشه سازی
•    منسوجات
o    هنر دوران اسلامی
•    معماری
•    نقاشی
•    منسوجات
•    سفالگری شیشه گری و فلز کاری
o    هنر سلجوقی
•    معماری
•    سفالگری و فلزکاری
•    نگارگری
o    هنر ایلخانی
•    معماری
•    نقاشی
•    سفالگری و فلزکاری
o    هنر تیموری
•    معماری
•    نقاشی
•    سفالگری فلزکاری حکاکی و حجاری
•    خوشنویسی و تجلید
o    هنر صفوی
•    معماری
•    نقاشی
•    سایر هنرها
o    هنر قاجاریه
•    معماری
•    نقاشی
•    سایر هنرها

دانلود تاریخ هنر ایران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا