دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها 2021

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها 2021

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها

 

عنوانهای این پاورپوینت

بهداشت محیط بیمارستانها
ماده 5- شرایط : ساختمانی ، تجهیزاتی وپرسنلی
ماده 6- مقررات عمومی :
8-6- شرایط بهداشتی بخش ها
9-6- شرایط بهداشتی اتاق عمل
اصول بهداشت محیط بیمارستان ها

رعایت استاندارد های مهم برای به حداقل رساندن عفونت های بیمارستانی
هوا
آب
آشپرخانه و تهیه و جابجایی غذا
شایعترین اشکالاتی که در بروز مسمومیت های غذایی دخیل هستند:
با انجام اقدامات دیگر از آلودگی غذا باید جلوگیری شود:
دیگر فاکتور های مهم
با رعایت اصول اساسی زیر در زمینه مراقبت از غذا می توان از مسمومیت غذایی جلوگیری کرد:
آشپرخانه
نظافت محیط بیمارستان
رختشویخانه
وسایل و تجهیزات رختشویخانه

دو طبقه برای رخت ها تشخیص داده شده است:

نمونه برداری میکرویولوژیک از رخت ها
تشک ها و بالش ها
مبارزه با حشرات و جوندگان در بیمارستان

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا