دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری 2021

دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری 2021

دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
وابستگی مکانی گردشگری به سه S:
Sea 
Sun 
Sand
And 
Snow  
آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم:
انتخاب مکانهایی با شرایط مناسب اقلیمی
انتخاب نواحی ساحلی با اقلیم مناسب برای گردشگری
ایجاد یک میکروکلیمای مناسب برای گردشگری
و…
فهرست مطالب:
وابستگی مکانی گردشگری
آب و هوا و گردشگری
 آب و هوا و فعالیت های گردشگری
شرایط آب و هوایی ایده آل برای گردشگری زمستانی
تقاضای گردشگری و ریسک آب و هوایی
آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم
 آب و هوا به عنوان منبع طبیعی برای توریسم(1و2)
آب و هوا به عنوان جاذبه ای در توریسم
مدل گردشکری اقلیمی
تحلیل عاملی
آب و هوا به عنوان عامل محدودکننده در توریسم
پارامترهای آب و هوایی در گردشگری
چهارچوب نظری مطالعات آب و هواشناسی گردشگری
نقش پارامترهای اقلیمی در گردشگری
آب و هوای مسیر
نقش تابش در گردشگری
نقش دما در گردشگری
نقش رطوبت در گردشگری
نقش باد در گردشگری
نقش برف در گردشگری
قابلیت دید
ملاحظات آب و هوایی در گردشگری
چارچوب تهیه گزارشهای آب و هوایی برای گردشگری
این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری

 فایل پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن:

وابستگی مکانی گردشگری به سه S:

Sea 

Sun 

Sand

And 

Snow  

 

آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم:

انتخاب مکانهایی با شرایط مناسب اقلیمی

انتخاب نواحی ساحلی با اقلیم مناسب برای گردشگری

ایجاد یک میکروکلیمای مناسب برای گردشگری

 

و…

 

 

فهرست مطالب:

وابستگی مکانی گردشگری

آب و هوا و گردشگری

 آب و هوا و فعالیت های گردشگری

شرایط آب و هوایی ایده آل برای گردشگری زمستانی

تقاضای گردشگری و ریسک آب و هوایی

آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم

 آب و هوا به عنوان منبع طبیعی برای توریسم(1و2)

آب و هوا به عنوان جاذبه ای در توریسم

مدل گردشکری اقلیمی

تحلیل عاملی

آب و هوا به عنوان عامل محدودکننده در توریسم

پارامترهای آب و هوایی در گردشگری

چهارچوب نظری مطالعات آب و هواشناسی گردشگری

نقش پارامترهای اقلیمی در گردشگری

آب و هوای مسیر

نقش تابش در گردشگری

نقش دما در گردشگری

نقش رطوبت در گردشگری

نقش باد در گردشگری

نقش برف در گردشگری

قابلیت دید

ملاحظات آب و هوایی در گردشگری

چارچوب تهیه گزارشهای آب و هوایی برای گردشگری

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا