دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 2021

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 2021

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

 

طرح درس

درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها شامل

عناوین زیر می باشد که به 8 فصل تقسیم شده است.

.1مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی

.2روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

.3عدم کارایی مکانیسم بازار

.4دولت و توزیع درآمد

.5مالیات و انواع آن

.6تاثیر مالیات در بازار

.7بودجه

.8سیاست های مالی دولت

 

اهداف درس

هدف کلی درس آشنایی با:

•  علل و شرایط دخالت دولت در امور اقتصادی

•امور مالی دولت ها

•ابزار های تامین مالی اثرات سیاست های مالی در شرایط مختلف اقتصادی

دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا