دانلود پاورپوینت

دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی 2021

دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی 2021

دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی 2021

لینک دانلود محصول

فرمت فایل ورد

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه:                                                                               2

الف-شیوه های تدریس:                                                            3

موانع ومحدودیتهای آموزش درس جغرافیا:                                     3

عوامل موثر در یادگیری                                                            6       

شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا                                   8

مقررات روش بیان افكار و ایده‌های آنی                                          9

مرحله جمع‌بندی مطالب:                                                                   10

روش های فعال در آموزش جغرافیا                                           11

آمادهسازی كلاس برای ارائه نتایج كار .                                      15

   روش آمورش سخنرانی

   چگونه می توان یك روش غیرفعال را به روش فعال تبدیل كرد     19

روش تدریس فعال اكتشافی                                                    21

راهکارهای اجرایی:                                                               24

   موانع ومحدودیتهای ارزشیابی درس جغرافیا:                                 27

نتیجه‌گیری                                                                         29

دانلود تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا